Hyvässä yhdistyksessä ja seurassa on turvallista liikkua

19.12.2004


Turvallisuuskouluttajien koulutus 27.-28.1.2005 Sokos Hotelli Vantaassa

Torstai 27.1.2005

klo 12.00     Ilmoittautuminen/Lounas
klo 13.00
    Koulutus alkaa 

Lainsäädännöllinen tausta säädöksiin

13.00  Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75 /2004)
Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai omaisuudelle (turvallisuusasiakirja).
kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, Kauppa- ja teollisuusministeriö

13.30 Käytännön näkökulmia kuluttajaturvallisuudesta
tuoteturvallisuusinsinööri Nina Isotalus, kuluttajavirasto

14.15 Terveydensuojelulaki (763/1994)

Myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistettaessa, varastoitaessa, kuljetettaessa, jaeltaessa, pakattaessa, säilytettäessä, tarjoiltaessa, kaupan pidettäessä tai muutoin käsiteltäessä on meneteltävä siten, että tartuntatautien leviäminen sekä muiden terveyshaittojen syntyminen estyy (suurtapahtumailmoitus, elintarviketoimijan ilmoitus ja hygieniapassi).
ylitarkastaja Sebastian Hielm, sosiaali- ja terveysministeriö

Kahvitauko

15.15 Pelastuslaki (468/2003)

Toiminnan ja tapahtuman järjestäjän on omassa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden
ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät (pelastussuunnitelma).
neuvotteleva virkamies Ulla Kumpulainen, sisäasianministeriö

Kokoontumislaki (530/1999) ja laki järjestyksenvalvojista (533/1999)

Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle (ilmoitusvelvollisuus, ei kuitenkaan pienestä yleisötilaisuudesta).

Järjestystä ja turvallisuutta valvomaan asetetulla henkilöllä on velvollisuuksia ja valtuuksia. Järjestyksenvalvojan tunnukset uusiutuvat.

Lisäksi työsuhteisten työntekijöiden turvallisuuskysymyksistä säädetään työturvallisuuslaissa ja nuorten työntekijöiden erityissuojelusta on säädetty laissa nuorista työntekijöistä.
ylitarkastaja Keijo Kanerva sisäasiainministeriö, turvallisuusalan valvontayksikkö

16.30 - 17.30 Turvallisuuskoulutuksen tavoitteet

Turvallisuuskouluttaja on motivoija
viestintäpäällikkö Sirpa Arvonen Suomen Latu
yhteysjohtaja Kerstin Ekman, SLU

Päivällinen

Perjantai 28.1.2005

Aamiainen

8.30 Hyvässä Seurassa on turvallista liikkua

Turvallisuuskulttuuri yhdistyksessä,
viestintäpäällikkö Sirpa Arvonen, Suomen Latu

Turvallisen yleisötapahtuman elementit
turvallisuuskouluttaja Eelis Tuisku

Henkilökunnan opastus ja turvallisuuskoulutus,
yhteys- ja turvallisuuspäällikkö Mikko Kemiläinen, Eilakaisla Oy

Erotuomarin näkökulma,
jalkapalloerotuomareiden pääkouluttaja Kaj Natri, Suomen Palloliitto

Yhdistyksen turvallisuusasiakirja, miten se syntyy?
puheenjohtaja Pasi Juutilainen, Suomen Lumikenkäilijät ry

Turvallista sulkapalloa – case,
sulkapallovalmentaja Arto Saloranta, Puistolan Urheilijat

Turvallisuus erityisryhmien luontoliikunnassa,
aluesihteeri Jorma Lahikainen, Epilepsialiitto

Turvaa vakuutuksesta,
markkinointipäällikkö Markku Nummela ja tuotepäällikkö Arto Makkonen, Pohjola

12.15 Julkaisun ja koulutusmateriaalin esittely
viestintäpäällikkö Sirpa Arvonen Suomen Latu

13.00 Päätös ja Lounas

Koulutuksen hinta on 250 euroa, joka sisältää kouluttajamateriaalin sekä koulutuspäivän kustannukset lukuun ottamatta majoitusta. Majoitus on 110 €.

Ilmoittautumiset 12.1.2005 mennessä: Niina Majamaa, SLU
niina.majamaa@slu.fi  p. 09 348 12065