Terveysliikunnan suositus tarkentuu

6.12.2004


Yleinen, ympäri maailmaa käytetty terveysliikunnan suosituksen mukaan aikuisten tulisi terveyden ylläpitämiseksi liikkua kohtalaisesti rasittavalla teholla vähintään 30 minuuttia useimpina päivinä viikossa, mieluiten päivittäin. Keski-ikäisillä ja iäkkäillä reipas kävely täyttää hyvin tämän vaatimuksen. Puolen tunnin päivittäisen fyysisen aktiivisuuden voi kerätä jopa kolmessa 10 minuutin pätkässä.

Nykyisen terveysliikunnan suosituksen keskeinen tehtävä on alentaa kynnystä liikkumisen lisäämiseksi erityisesti niillä, joita perinteinen kuntoliikunta ei kiinnosta tai joille se esimerkiksi terveydellisistä syistä on liian rasittavaa. Näin kuvattu tavoite on kuitenkin tuottanut ongelmia siinä, että ihmiset ovat alkaneet tulkita kaiken mahdollisen liikkumisen riittäväksi terveysliikunnaksi. Ihanne olisi kuitenkin liikkua enemmänkin kuin tavoitteessa suositellaan.

UKK-liikuntapiirakka on uusi tapa hahmottaa terveysliikunnan suositus. UKK-instituutissa kehitetty malli perustuu 1990-luvun alussa syntyneeseen terveyskuntokäsitteeseen. Sen mukaan terveyteen ja fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat muutkin fyysisen kunnon osatekijät kuin urheiluun ja liikuntaan perinteisesti liittyvä suorituskyky kuuluvat terveyskuntoon. 

Hyvä terveyskunto sisältää mm. hyvän kestävyyden (aerobisen kunnon), liikkeiden hallinnan ja tasapainon (motorisen kunnon), lihasvoiman, lihaskestävyyden ja nivelten liikkuvuuden ja luun vahvuuden (tuki- ja liikuntaelimistön kunto) sekä sopivan painon ja vyötärön ympäryksen.

UKK-liikuntapiirakka on jaettu kahteen puolikkaaseen, joissa huomioidaan yleinen terveysliikuntasuositus ja muut tunnetut liikunnan ja terveyden sekä liikunnan ja terveyskunnon väliset annos-vastesuhteet.

Piirakan alaosa kuvaa perusaktiivisuutta, jossa joku muu tekeminen kuin liikkuminen on päämotiivina, esimerkiksi kävely kauppaan, pyöräily töihin, lumityöt. Perusaktiivisuus vaikuttaa edullisesti etenkin yleiseen terveyteen ja painonhallintaan.

Piirakan yläosan liikuntasuositukset kehittävät täsmällisesti terveyskunnon tiettyä osa-aluetta, esim. sydän- ja verenkiertoelimistön tai tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä, tästä nimitys "täsmäliikunta". Tällaisia liikuntalajeja ovat mm. juoksu, pyöräily, hiihto, uinti, kuntosaliharjoittelu.

Uuden suosituksen mukaan fyysisen passiivisuuden aiheuttamia terveysriskejä voidaan ehkäistä, jos toteutetaan perusliikuntaa 3-4 tuntia viikossa tai täsmäliikuntaa 2-3 tuntia viikossa. Perusliikuntaa pitäisi toteuttaa joka päivä tai täsmäliikuntaa vähintään joka toinen päivä. Ihannetaso sisältää liikuntapiirakan molemmat puolet.

Täsmäliikunnan tavoitteet voivat vaihdella henkilön mieltymysten ja iän mukaan. Keski-ikäiselle miehelle tärkeää on parantaa liikunnalla aerobista kuntoa ja näin edistää sydän- ja verenkierto-elimistön terveyttä. Ikääntyneelle naiselle tärkeämpää on kehittää liikehallintaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa. Lapsille ja nuorille fyysisen terveyden kannalta koko liikuntapiirakkaa voidaan pitää perussuosituksena.

Lähde: http://www.ukkinstituutti.fi/ Fogelholm M, Oja P, Rinne M, Suni J, Vuori I. Riittääkö puoli tuntia kävelyä päivässä? Suomen Lääkärilehti 2004;59(19):2040-2042