Koko järjestäytynyt liikunta liittyi yhteiseen musiikin käytön tekijänoikeuskorvausjärjestelmään

1.9.2004

SLU, Teosto ja Gramex tekivät merkittävän sopimuksen musiikin julkisesta esittämisestä järjestäytyneessä liikunnassa.

 

Kesäkuussa tehdyn sopimuksen ansiosta koko järjestäytynyt liikunta liittyy yhteiseen musiikin käytön tekijänoikeuskorvausjärjestelmään. Teosto-sopimus tulee voimaan 1.9.2004 ja Gramex-sopimus 1.1.2005.

Missä ja milloin musiikkia voi esittää?

Sopimus kattaa noin 7800 liikunta- ja urheiluseuraa sekä kaikki SLU:n lajiliitot ja muut varsinaiset jäsenjärjestöt.

Liikunta- ja urheiluseurat voivat nyt vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla. Sopimus ei kuitenkaan kata esimerkiksi tapahtumia, joissa on yli 15 000 katsojaa tai osallistujaa eikä elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuvaa musikiin esittämistä.

Käytännössä sopimus tulee herättämään monia kysymyksiä seuratasolla. Tärkeintä on muistaa tarkistaa, mitkä musiikin esittämistilanteet sopimus kattaa ja milloin tarvitaan erillinen lupa.  

SLU:n esityslupa tarjoaa koko järjestökentälle lajiliitosta yksittäiseen joukkueeseen luvan esittää Teoston edustamien tekijöiden sävellyksiä teksteineen julkisesti esimerkiksi radiosta, äänikasetilta, CD-levyltä, videokasetilta, DVD-levyltä tai elävänä esityksenä sopimuksessa mainituissa tilanteissa.  

Edellytyksenä on aina, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on SLU:n lajiliitto, seura tai joukkue.

Kysymyksiä musiikin esittämisestä

Sopimus herättää heti kysymyksiä seuratasolla. Tässä niistä yleisimpiä ja SLU:n erityisasiantuntija Rainer Anttilan vastaukset.

  • Voiko musiikkia käyttää vapaasti esimerkiksi jumppatunneilla? Kyllä, kaikissa harjoitus- ja koulutustilanteissa, kun musiikkia käytetään suorituksen tukena esimerkiksi liikuntatunneilla, kursseilla, liikuntapäivillä, leireillä. Kyseessä ei kuitenkaan saa olla liike- tai elinkeinotoiminta. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että lajiliitolle maksut on suoritetava, mutta sopimuksen myötä ei Teostolle eikä Gramexille.

  • Saako musiikkia kuulua kilpailutapahtuman taustalla? Kyllä, musiikki saa kuulua kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa, otteluissa, turnauksissa, liikuntanäytöksissä ja massaliikuntatapahtumissa, esimerkiksi hiihto- ja hölkkätapahtumissa. Tapahtumaan voi kuitenkin osallistua yhteensä enintään 15 000 katsojaa tai osallistujaa. Tapahtuma muodostuu toiminnallisesta kokonaisuudesta, joka voi käsittää useita tilaisuuksia useina eri päivinä. Muussa tapauksessa tapahtuman järjestäjänä oleva SLU:n jäsenjärjestö sopii tilaisuuden esitysluvista ja tekijänoikeuskorvauksista erikseen Teoston ja Gramexin kanssa. Kyse ei myöskään saa olla elinkeinotoimintaan liittyvästä liikuntaesityksestä tai -näytöksestä.

  • Voimmeko pitää harjoitusleirin päätteeksi diskon junioreille? Kyllä, harjoitusleireillä, esimerkiksi leiri- tai turnausdiskossa musiikkia voidaan esittää, mutta vain leirin osallistujille ja heidän lähipiirilleen eli alaikäisten osallistujien ohjaajille ja huoltajille leirialueella. Esittämisen tulee olla pienimuotoista. Sama pätee juhliin tai illanviettoihin, kuten pikkujouluihin tai vuosijuhliin.

  • Millä tavoin voimme käyttää musiikkia esimerkiksi jalkapallojoukkueen myyjäisissä? Myyjäisissä ja kirpputoreilla musiikkia voidaan esittää, kun kyse on pääsymaksuttomasta varainhankintatilaisuudesta. Jos musiikki on tilaisuudessa keskeisessä roolissa tai tilaisuudessa on ulkopuoliisa esiintyjiä, järjestäjä tarvitsee erilisen luvan. 

  • Järjestämme messuilla liikuntanäytöksiä, miten käytämme musiikkia?Messuilla ja yleisönäytöksissä, liikunta- tai lajiesittelyssä musiikkia voidaan käyttää suorituksen tukena. Jos musiikki on tapahtuman pääasia, järjestäjä tarvitsee siihen erillisen luvan.

  • Voiko seura järjestää tanssit tai konsertin, jolla kerätään varoja seuran toimintaan? Kyllä,  mutta SLU:n esityslupa ei sitä kata. Seura tarvitsee tähän toimintaan erillisen luvan.

Milloin tarvitset erillisen luvan?

Erillisen luvan Teostolta tarvitset, kun musiikkia käytetään esimerkiksi

  • huvitilaisuudessa, esimerkiksi tanssien ja yleisölle avoimen juhlan yhteydessä.
  • konsertissa
  • kahvilassa, myymälässä tai muussa liiketoiminnassa
  • tapahtumassa, johon osallistuu yhteensä yli 15 000 osallistujaa tai katsojaa.

Musiikin kopioiminen ja tapahtuman videointi

Musiikin esittämisen lisäksi sopimus määrittelee musiikin tallentamisen tarkkaan. Tämä sopimuksen osa koskee kuitenkin vain muutamaa lajiliittoa.

Teoston osalta musiikintallentamisen liittyvä sopimuksen osa koskee Ratsastajainliittoa, Taitoluisteluliittoa, Tanssiurheiluliittoa, Uimaliittoa, Suomen Voimistelu ja Liikuntaseurat SVoLi ry:tä, Suomen Työväen Urheiluliittoa ja Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:tä sekä Gramexin osalta Soutuliittoa, Suomen Voimistelu ja Liikuntaseurat SVoLi ry:tä ja Tanssiurheiluliittoa.

”Musiikin kopioimiseen liittyvä sopimus on siis tehty vain muutaman lajiliiton kanssa. Aina kun seuralla on tarvetta kopioida musiikkia tai tehdä videotallenne, on syytä tapauskohtaisesti tarkistaa, miten sopimus asian määrittelee”, SLU:n erityisasiantuntija Rainer Anttila sanoo.

Musiikintallennusluvalla tarkoitetaan tähän sopimukseen osaan kuuluvien lajiliittojen kohdalla lupaa tallentaa Teoston edustamien tekijöiden sävellyksiä teksteineen laitteeseen, jolla teos voidaan toisintaa esimerkiksi ääni- tai videokasetille, CD-R-levylle tai tietokoneelle.

Myös tässä sopimuksen osassa on tärkeä huomioida tietyt ehdot ja rajaukset.

Äänitallenteita voidaan valmistaa harjoitus- ja koulutuskäyttöön, liikuntanäytökseen, messuesittelyyn ja yleisönäytökseen, kun kyseiset tapahtumat tai tilaisuudet täyttävät sopimuksen vaatimat ehdot musiikin käytöstä.

Musiikkia sisältävien kuvatallenteiden valmistaminen urheilu- ja liikuntasuorituksista on mahdollista, kun käyttö rajataan sopimuksessa tarkoitettuun harjoitus- ja koulutuskäyttöön.

Tallennusten lukumäärää on rajoitettu siten, että kukin tallennusluvansaaja, kuten jäsenyhdistys tai sen toimintayksikkö tai joukkue, saa valmistaa enintään kaksi äänitallennetta ja enintään yhden kuvatallenteen vuodessa.

”Tekijänoikeussopimukset ovat tärkeitä myös muille kuin sopimuksen osapuolille. Kun tapahtuma järjestetään ja siitä ilmoitetaan esimerkiksi poliisille, on hyvä mainita olemassa olevat sopimukset."

"Asiointia helpottaa, kun mainitsee Teostosopimuksen numeron, joka on 125 21991”, Anttila painottaa.

Kotimaisen musiikin puolesta

Sopimuksen tavoitteena on huolehtia siitä, että tekijänoikeuslakia noudatetaan kattavasti ja mahdollisimman vaivattomasti SLU:n jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenyhteisöjen keskuudessa.

Samalla SLU haluaa tukea Teoston ja Gramexin pyrkimystä jakaa mahdollisimman suuri osuus musiikin käytöstä keräämistään korvauksista itse musiikin tekijöille.

Yhteistyöllä halutaan myös edistää kotimaisen musiikin käyttöä liikunnassa ja urheilussa ja lisätä liikunnan ja urheilun houkuttelevuutta.


Lisätietoja:
www.slu.fi

Rainer Anttila, erityisasiantuntija, SLU, puh. (09) 3481 2301, 040 716 4900, rainer.anttila@slu.fi

http://www.teosto.fi/ Teosto, asiakaspalvelu 07500 36810 tai Susanne Bäcksbacka, neuvotteluassistentti, puh. 0400 609 921

Teosto edustaa yli 15 000:ta suomalaista ja yli kahta miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanottajaa ja musiikin kustantajaa. Musiikin käytöstä keräämänsä korvaukset Teosto tilittää tekijöille sekä ohjaa suomalaisen musiikin edistämiseen. Anna siis musiikin soida!

www.gramex.fi Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex kerää korvaukset äänitemusiikin käytöstä musiikin esittäjien ja tuottajien puolesta. Gramex edustaa noin 26.000 esittävää taiteilijaa ja 5.400 äänitetuottajaa. Keräämistään korvauksista Gramex jakaa noin 86 prosenttia esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille sekä kotimaisen musiikin edistämiseen (ESEK)

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma, 11/04, http://www.slu.fi/