Tarjoa hyvinvointia hyvinvoivalle

24.11.2004

Professori Markku Ojanen opastaa käyttämään erilaisia motivointikeinoja liikuntaan aktivoinnissa.

Tuoreessa Liikunta ja Tiede- lehdessä (5/04) professori Markku Ojanen nostaa esiin sen, että ihmisen suuntautuminen tulevaisuuteen vaikuttaa hänen suhtautumiseensa liikuntaan. Ojanen käyttää Gerard Wilden käsitettä tulevaisuusorientaatio, joka tarkoittaa kokemusta siitä, missä määrin ihminen uskoo tulevaisuuden tarjoavan jotakin myönteistä.

Ojanen kirjoittaa, että tutkimusten mukaan ihmisten tulevaisuusorientaatio heikkenee esimerkiksi vaikeiden mielenterveysongelmien myötä. Yleistä onkin, että yhteiskunnan marginaaliin pudonneet ihmiset näkevät tulevaisuuden synkin värein tai kerta kaikkiaan tyhjänä. Sen sijaan hyvinvoivat, hyvätuloiset, koulutetut ihmiset suuntautuvat tulevaisuuteen ja ottavat sen vaarin terveyteen liittyvistä ohjeista.

Ojanen uskookin, että syrjäytymisen ennaltaehkäisy on tärkein liikuntaa ja muutakin terveyden vaalimista edistävä keino on. Toiseksi tärkein on syrjäytyneiden ihmisten elämänotteen palauttaminen integroimalla heitä uudelleen yhteiskuntaan. Ei ole mitään järkeä vaalia terveyttään, jos kokee elämänsä turhaksi ja mielettömäksi.

Hyvinvoivan ihmisen innostaminen liikuntaan on aika vaikea tehtävä. Ojanen kysyy, että kun elämä sujuu hyvin, miksi siihen pitäisi saada jotakin lisää. Pitääkö heitä ahdistaa kuvauksilla tulevaisuudesta, jossa heitä odottavat monenlaiset vaivat ja varhainen kuolema? Tämäntapaisia viestejä on paljon tarjollakin ja joihinkin ne purevat. Toinen tapa on houkutella heitä liikuntaan kertomalla, mitä hyviä asioita heidän elämästään vielä puuttuu. Voit toteuttaa itseäsi liikunnalla ja voit saada jopa huippuelämyksiä, Ojanen opastaa viestimään. 

Hyvä valistuksen kohderyhmä ovat ne, joilla tuo "minä nyt" on huonossa kunnossa. Kun ei jaksa, heikottaa, uuvuttaa, korottaa ja puuskuttaa, niin kunto- ja kuntoutuskursseille osallistuminen alkaa kiinnostaa. Tällaisia kursseja on valtavasti tarjolla, joskaan niiden tulokset eivät pitkällä tähtäimellä ole kovin hyviä. Silti joillekin voi liikunta tarttua mukaan näilläkin kursseilla. Ongelma on siinä, että kun ihmisiä parin viikon ajan kaikin tavoin kannustetaan, tuetaan ja ohjataan, he voivat pudota kuin tyhjän päälle eikä sisäinen motivaatio pääse kehittymään.

Näiden lisäksi on suuri joukko ihmisiä, jotka ihan itsekseen ottavat varteen ohjeista ja neuvosta tai kaverin puheista ja lähtevät liikuntaan mukaan. Liikuntapuhetta ja -kirjoitusta on tarjolla runsain mitoin. Aika ajoin vaikuttaa siltä, että liikunta on suorastaan kansalaisvelvollisuus siinä mielessä, että ajan hermolla olevan ihmisen pitää harrastaa liikuntaa, Ojanen pohtii.

Ainakin yhtä vahva liikunnan virittäjä on nykyajan ihmisen minäkeskeisyys. Liikunta on oiva mahdollisuus hallita omaa minuutta kehon avulla. Liikunnan avulla voi toteuttaa itseään ja saada muilta ihailua osakseen. Tähän liittyy narsistisia piirteitä, mutta ehkä on parempi olla liikkuva narsisti kuin liikuntaa karttava nynnerö, Ojanen kirjoittaa.

SLU:n jäsenjärjestöt saavat käyttää tekstiä lähteen mainiten: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma, 17/04, http://www.slu.fi/