Yhdistyksen turvallisuusopas on ilmestynyt

6.10.2004

Turvallisuus on toiminnan laatua ja tasokkuutta. Turvallisuuden pelisääntöjen selkiyttäminen helpottaa yhdessä toimimista. Opas on laadittu yhteistyössä Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Ladun, Kuluttajaviraston ja pelastusviranomaisten kanssa. Oppaan kirjoittaja Sirpa Arvonen työskentelee Suomen Ladun viestintäpäällikkönä

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Yhdistyksen turvallisuusoppaan tarkoituksena on helpottaa eri kokoisten tapahtumien, kurssien ja leirien järjestäjän suunnittelu- ja organisointityötä. Asiaa tarkastellaan tavallisen yhdistyksen, liikunta- ja urheiluseuran kannalta. Uusien lakien ja ohjeiden vaatimukset pyritään konkretisoimaan ja antamaan esimerkkejä turvallisen toiminnan kulmakivistä. Opas sisältää muisti-, ja tarkistuslistoja sekä malleja myös yhdistyksen yleisen turvallisuusasiakirjan tekemiseksi.
2004. -30 s.
Suomen Liikunnan ja Urheilun Julkaisusarja 8/2004.
(ISSN 1455-9781) ISBN 952-5062-55-4
Hinta: 15 EUR

Tilaukset: myyntipalvelu@slu.fi tai info@suomenlatu.fi
Lisätietoja: http://www.slu.fi/jasenpalvelut/slu-julkaisut/