Seitsemän erityisliikunnan kehittäjää palkittiin

12.9.2004

Liikuntatieteellisen Seuran ja opetusministeriön järjestämässä erityisliikunnan juhlaseminaarissa Helsingissä palkittiin kunniakirjalla seitsemän erityisliikunnan kehittäjää

Palkitut ovat merkittävällä tavalla lisänneet kuntien erityisliikuntatoiminnan tiedollista perustaa Suomessa.

Professori Eino Heikkinen Jyväskylän yliopisto on toiminut puheenjohtajana alan kehityksen käynnistymisen kannalta keskeisessä Erityisryhmien liikuntatoimikunnassa opetusministeriössä vuosina 1980–1981. Heikkinen on työskennellyt vuosikymmenet Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksen professorina ja vaikuttanut tätä kautta ratkaisevasti Suomen liikuntagerontologian kehitykseen. Hän on myös toiminut puheenjohtajana valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaostossa, jossa han on vaikuttanut näkyvästi erityisliikunnan tutkimuksen kehitykseen maassamme.

Koulutuspäällikkö Manu Jääskeläinen on Suomen Lääkäriliiton pitkäaikainen koulutuspäällikkö, joka toimi Liikuntatieteellisen Seuran ensimmäisen kuntiin kohdistuneen erityisliikuntaprojektin johtoryhmän puheenjohtajana vuosina 1976–1979. Jääskeläinen on myös ollut ratkaisevasti vaikuttamassa erityisliikunnan kehittämiseen Liikuntatieteellisen Seuran piirissä mm. pitkäaikaisena LTS:n hallituksen jäsenenä.

Professori Ulla Lahtinen on Åbo Akademin Vaasan yksikön erityispedagogiikan professori ja erityisliikuntapedagogiikan uranuurtaja Suomessa. Hän on toiminut erityisliikunnan ensimmäisenä viranhaltijana Jyväskylän yliopistossa 1970-luvulla ja vaikuttanut merkittävästi erityisliikunnan perusopetuksen kehitykseen. Lahtinen on opetusministeriön erityisliikuntatoimikunnan jäsen ja alan kansainvälisten yhteyksien merkittävä avaaja. Hän on myös IFAPA-yhteyksien pioneeri ja tätä kautta ollut tuomassa muiden maiden erityisliikunnan kokemuksia Suomeen erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla.

Professori Esko Mälkiä Jyväskylän yliopistosta on ensimmäisen suomalaisen erityisliikunnan perusoppikirjan päätoimittaja 1980-luvun alusta. Hän on vastannut myös erityisliikunnan uusien käsikirjojen laatimisesta 1990- ja 2000-luvun alussa. Mälkiä on erityisliikunnan ja fysioterapian kansainvälisten yhteyksien merkittävä avaaja sekä ollut erityisliikunnan yhteyksien monipuolinen kehittäjä muun muassa toimiessaan Jyväskylän yliopiston fysioterapian professorina.

Johtaja Veikko Puputti on ollut erityisryhmien liikuntatoimikunnan aktiivinen jäsen vuosina 1980–81. Hän on johtanut useita eri kuntoutuslaitoksia ja avannut polkua liikunnallisen kuntoutuksen alueella Suomessa. Puputti on toiminut valtion liikuntaneuvoston jäsenä erityisliikunnan edustajana vuodesta 1984 viime vuosiin asti sekä ollut pitkäaikainen valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston puheenjohtajana. Puputti on myös ollut vammaisurheilun tunnettavuuden keskeinen lisääjä Suomessa yli 30 vuoden ajan.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Saarenmaa on ollut erityisliikunnan keskeinen edistäjä Suomen Liikunnanohjaajat ry:n piirissä jo 1970-luvulla. Saarenmaa on kehitysvammaliiton liikuntajaoston pitkäaikainen puheenjohtaja ja Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:n yksi keskeinen luoja. Hän on myös Liikuntatieteellisen Seuran hallituksen jäsen ja Keravan kaupungin pitkäaikainen sosiaali- ja terveysjohtaja. Puputti on ollut erityisliikunnan aktiivinen vaikuttaja ja puolestapuhuja monissa eri liikuntaorganisaatioissa.

Suunnittelija Kari Koivumäki on toiminut 1970-luvulta asti erityisliikunnan suunnittelijana Liikuntatieteellisessä Seurassa ja opetusministeriössä, joissa hän on myös koordinoinut alan kehitystä. Koivumäki on toiminut valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston ja sen edeltäjien sekä lukuisten alan muiden toimikuntien sihteerinä sekä ollut aktiivinen kouluttaja ja kirjoittaja, kansainvälisten yhteyksien luoja sekä lukuisten kehittämishankkeiden ideoija ja suunnittelija.

Kunnat ovat palkanneet erityisliikunnanohjaajia 20 vuoden ajan. Nykyään heitä on noin 90. Kahdessa vuosikymmenessä on kuntien erityisliikuntatoiminnassa mukana olevien määrä kasvanut 10 000:sta 80 000:een henkilöön.

Lisätietoja: www.lts.fi

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma, 12/04, www.slu.fi