Suomen Osteoporoosiliitosta tuli Soveltava Liikunta SoveLi ry:n 16. jäsenjärjestö

27.8.2004

”SoveLin jäsenyys antaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä toimintaa soveltavan liikunnan piirissä niin valtion kuin alue- ja paikallistasollakin”

valtakunnallinen Soveltava Liikunta Soveli ry hyväksyi torstaina 19.8.2004 Suomen Osteoporoosiliitto ry:n uudeksi jäsenjärjestökseen. Suomen Osteoporoosiliitto ry on yksi SoveLin 16 jäsenjärjestöstä. SoveLin jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa. Nykyisiin jäsenjärjestöihin kuuluu yli 300 000 jäsentä, joista noin 100 000 on aktiivisen liikuntatoiminnan piirissä. Suomen Osteoporoosiliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys-, liikunta- ja potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on osteoporoosin ja osteoporoosiperäisten luunmurtumien ehkäiseminen, luuston terveyden ja terveellisten elintapojen sekä osteoporoosia sairastavien tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen edistäminen. Suomen Osteoporoosiliitto ry:ssä koetaan tärkeäksi osteoporootikkojen liikuntamahdollisuuksien kehittäminen sekä luustoa kuormittavan liikunnan huomiointi osteoporoosin ehkäisyssä.  Suomen Osteoporoosiliitto ry:n toiminnanjohtaja Maria Valkaman mukaan ”SoveLin jäsenyys antaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä toimintaa soveltavan liikunnan piirissä niin valtion kuin alue- ja paikallistasollakin”. Noin 400 000 suomalaisen arvellaan sairastavan osteoporoosia osin tietämättään. Heistä noin 40 000 on hoidon piirissä. Liikunta on heidän kohdallaan toimintakyvyn ylläpitämisen edistäjä. Osteoporootikon liikunnassa tärkeätä onmyös murtumien ehkäisy. Suomessa on 6 alueellista osteoporoosiyhdistystä, jotka paikallisosastoineen järjestävät liikuntamahdollisuuksia. Ohjelmassa on kuntosaliryhmiä, vesivoimistelua ja voimistelua. Lisäksi tempausten muodossa on ollut mm. tanssia ja sauvakävelyä. Yhdistyksiin ja paikallisosastoihin on keväällä 2004 koulutettu ensimmäiset liikuntavastaavat.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen, SoveLi, puh. 040 511 5941

Projektipäällikkö Outi Pohjolainen, Suomen Osteoporoosiliitto, puh. (09) 612 3670

SoveLi on valtakunnallinen järjestö, joka edistää terveyttä ja toimintakykyä kohentavaa ja ylläpitävää soveltavaa liikuntaa sekä liikunnan yhdenvertaisia edellytyksiä. Järjestön toimintamuotoja ovat koulutus, tiedotus, yhteistyö, soveltavan liikunnan apuvälinekeskuksen toiminnan hallinnointi, projektit ja tutkimus.

SoveLin jäsenjärjestöt ovat: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Allergia- ja astmaliitto ry, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry, Epilepsialiitto ry, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Hengitysliitto Heli ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry.