Suomen Uimopetus- ja Hengenpelastusliitto juhlii erityisuintia

13.5.2004

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on kouluttanut erityisuinninohjaajia jo kaksikymmentä vuotta. Juhlavuonna SUH käynnisti kolmivuotisen harrasteuinnin kehittämisprojektin, jossa luodaan edellytyksiä erityistukea tarvitsevien henkilöiden säännölliselle uinnin harrastamiselle. Projektia on valmisteltu usean vuoden ajan vammaisurheilujärjestöjen aloitteesta

 SUH:n kouluttamat erityisuimaopettajat ja –avustajat ovat tuoneet alkeisuimataidon jo monien ulottuville. Se, että osaa uinnin alkeet ja pysyy auttavasti pinnalla, ei kuitenkaan kaikille riitä. Uinnista kiinnostuneet vammaiset henkilöt eivät löydä osaavaa jatko-ohjausta tai itselleen soveltuvaa ryhmää. Luonteva harrastuspaikka voi löytyä esimerkiksi paikkakunnan uimaseurasta, jos seurassa on valmiuksia ottaa vastaan erityistukea tarvitsevia uimareita.

Harrasteuintiprojekti pyrkii poistamaan tiedollisia, taidollisia ja rakenteisiin liittyviä uinnin harrastamisen esteitä niin, että erityisryhmiin lukeutuvilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa uintia säännöllisesti omassa lähiympäristössään. Tavoitteena on, että uimarit saisivat  asiantuntevaa opetusta haluamallaan tavalla elämänsä eri vaiheissa, halutessaan vaikka kilpauintiin saakka. Projektissa luodaan yhteyshenkilöverkosto ja koordinoidaan koulutusta sekä ohjausta esim. paikallisille uimaseuroille, jotta heidän valmiutensa lisääntyisivät ottamaan erityistarpeita olevia uimareita mukaan seuran toimintaan.

 

SUH tukee erityisuinnin ohjauksesta kiinnostuneita henkilöitä järjestämällä uinnin avustaja- ja erityisuimaopettajakoulutusta. Harrasteuintiryhmiä ohjaavien tarpeisiin on kehitelty erityisuinnin tekniikkakurssi, joka järjestetään  Kuortaneen urheiluopistolla 17.-19.6. 2004.Kurssi on suunnattu vähintään 1.tason uintivalmentajille tai vaihtoehtoisesti SUH:n erityisuimaopettajakurssin käyneille. Kurssilla perehdytään eri tavoin vammaisten uimareiden uintitekniikan ohjaukseen. Lisäksi SUH räätälöi eri koulutustarpeisiin kursseja. 

 

Juhlavuonna 2004 julkaistaan kaksi uutta kirjaa.Ruskeasuon koulu on tuottanut Taitavaksi vedessä - soveltavaa uinnin opetusta erityistukea tarvitseville uimareille. Siihen on koottu käytännönläheisiä vinkkejä erityistukea tarvitsevien uimareiden alkeiden opettamisesta ja avustamisesta. Kirjan kirjoittajat ovat Kira Durchman ja Mari Jokitalo.

Soveltavan uintitekniikan opas sisältää uintitekniikoiden sovellusohjeiden lisäksi perusteet vammatietoudesta ja se on suunnattu uinnin valmentajille ja muille uinnin ohjaajille. Kirjan kirjoittajat  ovat Mari Jokitalo ja Kati Suhonen. Molempia kirjoja on saatavana syksyllä 2004

Projektia ovat tällä hetkellä toteuttamassa SUH:n kanssa yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto (NKL), Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU),  Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu (SKLU), Suomen Uimaliitto (SUil) sekä Liikuntatieteellinen Seura (LTS). Projekti on  saanut tukea Opetusministeriöstä ja Raha-automaattiyhdistykseltä.

 

Lisätietoja

Maarit Nevalainen, harrasteuinnin projektikoordinaattori

Puh. 040 5140595, s-posti: maarit.nevalainen@suh.fi