Euroopan Liikuntakasvatuksen teemavuosi liikuttaa

1.3.2004

SoveLi ry on mukana yhteistyökumppanina Euroopan Liikuntakasvatuksen teemavuoteen liittyvässä hankkeessa L2 - Linkki Liikuntaa. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston Ammattiopisto.

L2 – Linkki liikuntaan- hankkeen avulla parannetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä käyttää yhteiskunnan tarjoamia normaaleja sekä sovellettuja liikuntapalveluita täysipainoisesti. Tarkoituksena on liikunnan avulla edistää kohderyhmien yleistä hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallisuutta sekä erityisryhmien mahdollisuuksia ja rohkeutta sekä halua osallistua erilaisiin ryhmäliikuntamuotoihin. Tavoitteena on juurruttaa halu liikkua ja halu osallistua erilaisiin liikuntaharrastuksiin osana kohderyhmien jokapäiväistä toimintaa. Toiminnan periaatteena on vajaakuntoisten inkluusio yhteiskuntaan.

Hankkeessa pyritään miettimään mitkä liikuntamuodot perinteisten lisäksi sovellettuina sopisivat vammaisille (esimerkiksi retkeily, pyörätuolisähly, uinti, suunnistus, kiipeily). Miten aktivoida vaikeimmin vammaisten liikuntaa yhteiskunnassa? Hankkeessa lisätään vammaisten mahdollisuuksia liikkua sovelletun liikunnan apuvälineitä hyväksi käyttäen. Lisätään vammaisten sekä heidän perheidensä/ lähisidosryhmiensä tietoisuutta eri liikuntamuodoista sekä miten liikuntamuotoja voidaan harrastaa. Oikea vaatetus, välineet - motivaation lisääntyminen oikeiden välineiden kautta, mistä välineitä voidaan hankkia / vuokrata.
Hankkeeseen liittyy ohjaavan henkilökunnan ja vammaisten avustajien koulututtamista ja opastamista esim. erityisryhmien uintiavustajan kurssi sekä erilaisia liikuntatapahtumia, joissa ohjaajat paikalla opastamassa. Pieniä täsmäiskuja, osallistumista vammaisten kanssa normaaleihin liikuntatapahtumiin - perheet mukaan toimintaan.

Hankkeen toiminnot jakautuvat vuodenaikojen ja teemojen mukaan:
talvi - hiihto, luistelu, lumikengät, potkukelkkailu;
kevät - retkeily, suunnistus, melonta;
kesä - pyöräily, uinti, kickbike, melonta;
syksy - hohtokeilailu, kiipeily, retkeily, sisäliikunta.

Projekti on EU:n rahoittama, Suomessa yhteystahona toimii Opetushallitus.

L2 – Linkki liikuntaan projektin koordinaattori:
Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki
www.keskuspuisto.net

Projektipartnerit:
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Jaatinen - vamaisperheiden monitoimikeskus ry., Jaatinen ry.