Suomen Selkäliitosta tuli Soveltava Liikunta SoveLin 15. jäsenjärjestö

17.3.2004

Soveltavaa liikuntaa edistävä valtakunnallinen Soveltava Liikunta SoveLi ry hyväksyi tiistaina 16.3. Suomen Selkäliitto ry:n uudeksi jäsenjärjestökseen. Selkäliitto on nyt yksi SoveLin 15 jäsenjärjestöstä.

Suomen Selkäliitosta tuli Soveltava Liikunta SoveLin 15. jäsenjärjestö

”SoveLi on hyvä vaikutuskanava erityisryhmien liikuntapalvelujen kehittämisessä”

Soveltavaa liikuntaa edistävä valtakunnallinen Soveltava Liikunta SoveLi ry hyväksyi tiistaina 16.3. Suomen Selkäliitto ry:n uudeksi jäsenjärjestökseen. Selkäliitto on nyt yksi SoveLin 15 jäsenjärjestöstä. SoveLin jäseneksi voivat liittyä valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa. Nykyisiin jäsenjärjestöihin kuuluu yli 300 000 jäsentä, joista noin 100 000 on aktiivisen liikuntatoiminnan piirissä.

 Suomen Selkäliitto on selän hoidosta ja terveydestä kiinnostuneiden potilas- ja kansanterveysjärjestö sekä lääkäreiden, fysioterapeuttien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyöjärjestö.

 Selkäliitto kokee tärkeäksi kehittää sekä kunnallisia, yksityisiä että kolmannen sektorin liikuntapalveluja siihen suuntaan, että ne tarjoavat monipuolisen ja tasa-arvoisen mahdollisuuden kaikille henkilöille päästä osallistumaan ja nauttimaan liikunnan ilosta.

”Koemme, että SoveLin kautta voimme vaikuttaa sekä valtion että kuntien päätöksentekoon niin, että erityisryhmien liikuntapalveluja pystytään kehittämään ja turvaamaan,” Selkäliiton toiminnanjohtaja
Anitta Raitanen sanoo.

 Noin neljä viidestä suomalaisesta kärsii jossain elämänvaiheessaan selkäkivusta ja erilaiset selkäsairaudet ovat yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin syitä. Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia selkäpotilaiden kuntoon, kun se suunnitellaan ja sovelletaan oikein.

 Monissa kunnissa ei ole selkäpotilaiden ryhmämuotoisia liikuntapalveluja ja Selkäliiton paikallisyhdistykset koettavat paikata julkisen terveydenhuollon aukkoja omilla liikuntaryhmillään. Lisäksi liitto kehittää uudessa Selkäneuvoja-projektissaan malleja selkäpotilaiden omaehtoiseen kuntoutukseen sekä kouluttaa selkäsairaiden
ja -oireilevien liikuntaryhmien vetäjiä.

SoveLi on valtakunnallinen järjestö, joka edistää terveyttä ja toimintakykyä kohentavaa ja ylläpitävää soveltavaa liikuntaa sekä liikunnan yhdenvertaisia edellytyksiä. Järjestön toimintamuotoja ovat koulutus, tiedotus, yhteistyö, soveltavan liikunnan apuvälinekeskuksen toiminnan hallinnointi, projektit ja tutkimus.

SoveLin jäsenjärjestöt ovat: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Allergia- ja astmaliitto ry, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry, Epilepsialiitto ry, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Hengitysliitto Heli ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry.