Miten liikunnalla edistetään kuntalaisten terveyttä?

30.1.2017

Vähäinen liikunta on haitaksi ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä taakka taloudelle. Säännöllinen liikunta parantaa terveyttä ja työkykyä sekä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja. Liikunta ei ole pelkkä yksilön valinta. Kunta luo päätöksillään edellytyksiä tai esteitä liikuntaan, mihin tarvitaan päättäjiltä tahtoa ja aktiivisuutta.

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta voidaan edistää muun muassa kannustamalla ihmisiä liikkumaan vapaa-ajallaan sekä muovaamalla fyysistä ympäristöä ja asenteita työmatka- ja vapaa-ajan liikuntaa suosiviksi.

Liikuntapaikkoja tulee olla tarpeeksi ja lähellä kuntalaisia, kävely- ja pyöräilyreittejä tulee löytyä riittävästi. Liikuntapaikkojen ja harrastusmahdollisuuksien tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Liikunnan harrastamisen pitää olla mahdollista kaikille iästä, toimintakyvystä ja taidoista riippumatta. Myös asuinalueiden viheralueet ja koettu turvallisuus vaikuttavat myönteisesti kuntalaisten liikkumishalukkuuteen.

Eriarvoistumista tulee estää tarjoamalla ilmaisia tai riittävän edullisia liikuntavaihtoehtoja kuntalaisille. Liikunnan maksullisuus ja harrastusten korkea hinta karsivat vähemmän koulutettujen, pienituloisten ja työttömien mahdollisuuksia liikuntaan.

Lue THL:n koko artikkeli tästä.