Kevyt liikunta ehkä sittenkin paikallaan aivotärähdyksen jälkeen

16.1.2017

Aivotärähdyspotilaita kehotetaan välttämään liikuntaharrastuksia vammautumisen jälkeen, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan neuvon noudattaminen ei välttämättä johda parhaaseen toipumiseen. Ainakin lapsilla ja nuorilla kevyt liikunta jo pian päävamman jälkeen saattaa jopa ehkäistä oireiden uusiutumista ja pitkittymistä.

Kanadalaistutkimuksessa seurattiin 3 000 aivotärähdyksen saanutta 5–18-vuotiasta kuukauden ajan loukkaantumisesta.

Seurantatietojen perusteella oireet uusiutuivat kuukauden sisällä 29 prosentilla potilaista, jotka olivat alkaneet harrastaa kevyttä liikuntaa viikon sisällä loukkaantumisesta. Liikuntaa välttäneistä puolestaan 40 prosenttia sai uusia oireita tai heidän aikaisemmat oireensa uusiutuivat.

Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että lepo ja liikuntakielto eivät välttämättä ole tarpeen aivotärähdyksen jälkeen. Jos tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, nuorille aivotärähdyspotilaille voikin suositella täyslevon sijaan myös kevyttä aerobista liikuntaa. Sen sijaan harrastukset ja lajit, joissa on uuden vammautumisen vaara, ovat edelleen vältettävien listalla.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Aivotärähdyksen oireisiin kuuluu mm. pahoinvointi, huimaus ja päänsärky. Myös erilaiset neurokognitiiviset oireet, kuten muistin ja tajunnantason heikentyminen ovat yleisiä, mutta ohimeneviä oireita. Aivotärähdykseen pitäisi suhtautua vakavasti, sillä kyse on aina lievästä aivovammasta.

Erityisesti lapsilla ja nuorilla aivovamma voi näkyä aivoissa vielä kuukausia loukkaantumisen jälkeen ja osa saattaa oireilla lievästi vielä vuoden kuluttua.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

(JAMA 2016;316:2504–2514)

http:/dx.doi.org/10.1001/jama.2016.17396