Yhdenvertaiset luontoliikuntamahdollisuudet ja ennakkotieto rohkaisevat liikkumaan luontoon

16.12.2016

Suomalaisten mieluisin liikkumisympäristö on ja yksi merkittävimmistä liikkumaan motivoivista tekijöistä on luonto. Suurelle osalle suomalaisista liikkuminen luonnossa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. On arvioitu, että jopa miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista jonkun sairauden tai vamman takia joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Moni vamma tai sairaus ei näy päällepäin.

Metsähallituksen yhteistyössä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa toteuttama Rohkeasti luontoon -luontoliikuntahanke on päättynyt ja tulokset on julkaistu. Monipuoliset reitit, luontoliikuntaa tukevat palvelut sekä palveluista saatava ennakkotieto rohkaisevat liikkeelle luontoon.  Luonnossa liikuttaessa korostuvat maisemien ihailu, äänien, tuoksujen ja värien aistiminen sekä yhdessäolo ja rentoutuminen. Saavutettavat reitit sekä esteettömät tulipaikat ja WC:t olivat toivottuja palveluita tulevaisuuden luontoliikuntakohteita pohdittaessa.

–       Hanke on lisännyt valtavasti ymmärrystämme yhdenvertaisten palveluiden merkityksestä erilaisille luonnossa liikkujille sekä rakenteiden aidosta toimivuudesta ja soveltuvuudesta. Tulevaisuuden luontoliikuntapalveluiden ja reittien suunnittelussa  tulisi huomioida vielä kattavammin liikkujien toiveet ja osallistaa suunnitteluun asiakkaita, toteaa aluepäällikkö Matti Tapaninen Pohjanmaan luontopalveluista.

Soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen SoveLi ry:stä painottaa, että luontoliikunta on sovellettavissa kaikille. Soveltamisen tarve ja luonnossa liikkumisen este voi kuitenkin olla haastavaa tunnistaa henkilöillä, joiden sairaus tai vamma ei näy päällepäin. Muun muassa mielenterveyskuntoutujien, astmaatikkojen, sydänsairaiden ja vain 100 metriä yhtäjaksoisesti kävelevien tarpeiden tunnistaminen ei ei ole niin selkeää kuin apuvälineen kanssa liikkuvien tarpeet.

–       Luonto on valtava voimavara ja osa kulttuuriamme. Olisi upeaa, jos Suomeen syntyisi luontoliikuntaan kannustava ja rohkaiseva kulttuuri. Jokainen voi olla luontoliikkuja, kannustaa Pennanen.

Hankkeen toteutukseen osallistui tiiviisti  SoveLin jäsenjärjestöjen ja paikallisyhdistysten edustajia. SoveLiin jäsenjärjestöjä ovat 18 valtakunnallista liikunta-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöä. Luontoliikuntakohteiden palveluiden monipuolisuus yllätti monet osallistujat.

–       Ennen hanketta emme osanneet hakea ja löytää tietoa esteettömistä  luontoliikuntakohteista ja palveluista. Näin ollen emme ole  myöskään voineet hyödyntää palveluita tarpeeksi. Hankkeen myötä tieto sopivista luontoliikuntakohteista sekä yhteistyömahdollisuuksista on lisääntynyt. Yhteistyön tiivistäminen helpottaa luontoliikunnan edistämistä, toteaa liikunnan erikoissuunnittelija Riitta Samstén Neuroliitosta. 

Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta.  Hankkeen tulokset on julkaistu sivuilla www.metsa.fi/rohkeastiluontoon

Lisätietoja ja yhteystiedot :     

                           www.metsa.fi/rohkeastiluontoon