Soveltavan liikunnan seutufoorumi koolla Rovaniemellä

29.11.2016

Foorumissa kuullaan ajankohtaista tietoa ja hyviä käytäntöjä terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta ja soveltavasta liikunnasta.

Tilaisuuden avannut liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin aluehallintovirastosta totesi, että soveltavan liikunnan koulutuksia ja tapahtumia tulisi Lapissa kehittää. Tässä hän näki yhteistyön järjestökentän kanssa tärkeäksi.

OKM:n suunnittelija Toni Piispanen kertoi, että liikunta on vapaa-ajan     harrastuksena keskimäärin yleistynyt. Toisaalta vain murto-osa väestöstä saavuttaa ikäryhmäkohtaiset liikuntasuositukset. Piispasen lmukaan seuratoiminnassa huolestuttava piirre on, että entistä nuoremmat "putoavat" pois harrastuksesta. Seuraharrastaminen loppuu 14. ikävuoden kynnyksellä. Piispanen avasi myös liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä.                                            

SoveLin toimintaa, soveltavan liikunnan kehittämissuosituksia ja kansainvälisiä kuulumisia kertoivat toiminnanjohtaja ts. Tommi Yläkangas ja soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen. 

Esteettömyysasiantuntija Niina Kilpelä Invalidiliitosta puhui rakennetun ympäristön esteettömyydestä, esteettömyysratkaisuista liikuntatiloissa ja siitä, miten esteettömyyttä voidaan edistää.

Kilpelän mukaan esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, ei mitään erityistä. Esteettömyys on yhdenvertaisia toimimismahdollisuuksia. Esteettömille tiloille on kasvava tarve.  

Seutufoorumissa kuullaan myös liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteistyöstä soveltavan liikunnan tarjoajana sekä soveltavasta luontoliikunnasta.

 

Seutufoorumin järjestävät Lapin aluehallintovirasto, Lapin liikunta ja Soveltava Liikunta SoveLi ry.