Olavi Sydänmaanlakka SoveLin puheenjohtajaksi

15.11.2016


Soveltava Liikunta SoveLi ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa tiistaina Olavi Sydänmaanlakka. Hän toimii Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtajana.

Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen oli erovuorossa oltuaan kaksi kautta puheenjohtajana.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Annukka Alapappila Suomen Sydänliitosta, Sonja Bäckman Psoriasisliitosta ja Kirsi Töyrylä-Aapio  Selkäliitosta. Uusiksi varajäseniksi valittiin Ansa Holm Luustoliitosta, Paula Hellemaa Allergia- ja astmaliitosta ja Anu Patrikka Suomen CP-liitosta.


Kokouksessa hyväksyttiin SoveLin uudet säännöt. SoveLi käynnisti vuoden 2016 alussa sääntöuudistuksen. Sääntöuudistuksen käynnistäminen oli tarpeellista, sillä toimintaympäristö on muuttunut, liikuntalaki on uudistettu ja SoveLi on työstänyt yhdessä jäsenjärjestökentän kanssa uuden strategian ”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia vuosille 2016-2018”.
SoveLin sääntötyöryhmän jäsenjärjestöedustajina olivat erikoissuunnittelija Riitta Samstén Neuroliitosta (ryhmän puheenjohtaja), toiminnanjohtaja Hanna Mattila Suomen Parkinson-liitosta sekä liikunnan suunnittelija Janne Haarala Hengitysliitosta. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin urheiluasiamies Pertti Perko ja työryhmän sihteeriksi ja valmistelijaksi nimettiin SoveLin ts. toiminnanjohtaja Saku Rikala 14.8. saakka ja 15.8. alkaen toiminnanjohtaja Anne Taulu.
SoveLin jäsenjärjestöille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti sääntöuudistukseen sen eri vaiheissa. Sääntöjä käsiteltiin myös SoveLin järjestämässä keskustelutilaisuudessa sekä SoveLin hallituksen kokouksessa.
Lisätiedot: Toiminnanjohtaja ts. Tommi Yläkangas, 040 511 5941, tommi.ylakangas(at)soveli.fi