Keille valtion liikuntahallinnon hankeavustukset menevät ?

8.11.2016

Keille valtion liikuntahallinnon hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään? Näitä kysymyksiä on selvitetty nyt ensimmäisen kerran.

Saku Rikalan selvityksestä Liikunnan hankemaailma 2016 selviää, että valtion liikuntamäärärahat olivat vuonna 2016 vajaat 148 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi määrärahoista kehittämishankkeisiin 13 miljoonaa euroa. Veikkausvoittovaroihin perustuvien liikuntamäärärahojen lisäksi valtion budjettivaroista myönnettiin Liikkuva koulu-ohjelmalle seitsemän miljoonan euron siirtomääräraha lukuvuodelle 2016–2017. Siirtomäärärahasta myönnettiin hankeavustuksia noin 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2016.

 

Laskentatavasta riippuen hankkeisiin ohjattiin vuonna 2016 yhteensä 18–20 miljoonaa euroa, jolla toteutettiin vajaat 1100 hanketta. Vuosikymmenen alkuun verrattuna liikunnan hankemaailma on jatkanut kasvuaan: Vuonna 2010 keskeisiin hankkeisiin ohjattiin 12,7 miljoonaa euroa (nykyrahassa noin 13,8 milj. euroa.), jolla toteutettiin reilut 900 hanketta.

Hanke-euroja on lisätty vuosikymmenen alkuun verrattuna siis noin 30 %. Samaan aikaan valtion liikuntamäärärahat eivät ole kasvaneet lainkaan, kun huomioidaan rahan arvon kehitys.

Liikunnan hankemaailman kasvusta huolimatta sen peruselementit ovat säilyneet samana koko 2010-luvun: lasten ja nuorten liikunta, eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta sekä seuratoiminta. Suurimmat muutokset ovat olleet terveysliikunnan avustusten kasvu, Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallistuminen ja maahanmuuttajien liikunnan voimakas mukaantulo kehittämisavustuksiin.

Ikäihmiset ja erityisryhmät (vammaiset ja pitkäaikaissairaat) jäävät pieneen rooliin hankeavustuksissa. Vain noin kolme prosenttia avustuksista (0,6 milj. euroa) kohdentui suoraan ikäihmisten ja erityisryhmien liikunnan kehittämiseen.

Lue lisää täältä!