Yhteistyöllä lisää liikettä Lappiin

2.11.2016

Soveltava Liikunta SoveLi ry, Lapin aluehallintovirasto ja Lapin Liikunta toteuttavat Soveltavan liikunnan seutufoorumin Rovaniemellä tiistaina 29.11.2016 klo 9-15. (Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29) Lähde mukaan seutufoorumiin - vielä on tilaa!

Ilmoittautuminen linkin kautta 15.11. mennessä: 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/7789D5D8832B4509.par 

 

Mikä on soveltavan liikunnan seutufoorumi ja miksi se järjestätään Rovaniemellä?

SoveLi järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa soveltavan liikunnan seutufoorumeita. Seutufoorumit palvelevat uudistettua liikuntalakia, jossa korostuvat terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta sekä yhteistyö kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Seutufoorumien tavoitteena on tuoda keskusteluun ajankohtainen valtakunnallinen ja kansainvälinen tieto, jakaa maakunnallista, alueellista ja paikallista osaamista, jalkauttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan suosituksia ja soveltavan liikunnan kehittämissuosituksia sekä lisätä liikettä.

- Foorumi kokoaa toimijoita yhteen ja luo edellytyksiä soveltavan liikunnan toteuttamiselle, kehittämiselle ja yhteistyölle Lapin maakunnassa, sanoo SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen.

- Tehtävämme on edistää ja tukea soveltavan liikunnan toteuttamista. Onhan alueellisen liikuntatoimen tehtävänä koko liikuntakenttä, myös terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja soveltava liikunta, liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona Lapin Aluehallintovirastosta sanoo.

Kenelle Soveltavan liikunnan seutufoorumi on tarkoitettu?

-Seutufoorumi on tarkoitettu alueen kuntien liikuntajohdolle, soveltavasta liikunnasta ja terveysliikunnasta vastaaville henkilöille sekä yhdistys- ja järjestötoimijoille soveltavan liikunnan ja terveysliikunnan kentältä, sanoo Virpi Pennanen.

Miksi SoveLi järjestää foorumin yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa?

Aluetasolla aluehallintovirastot toteuttavat valtion liikuntapolitiikkaa toimialueillaan. Soveltavan liikunnan seutufoorumit ovat luonteva ja hyväksi käytännöksi osoittautunut tapa vahvistaa myös hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvaa kuulemisperiaatetta.

Miksi Soveltavan seutufoorumin järjestäminen on tärkeää?

Seutufoorumeilla on keskeinen rooli hallintokuntarajojen ylittävän yhteistyön edistämisessä ja eri kohderyhmien – kuten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten – huomioimisessa maakunnallisia palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Seutufoorumeissa on ajantasaisen tiedon lisäksi myös hyvin käytännönläheisiä osioita, joissa jaetaan vinkkejä, ideoita ja esitellään uusia innovaatioita matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseksi. Tuloksena seutufoorumeista syntyy uusia maakunnallisia kumppanuuksia, toimintamalleja ja ennen kaikkea lisää liikettä.

Ensimmäinen soveltavan liikunnan seutufoorumi toteutettiin kesäkuussa 2012 SoveLi ry:n, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu Liiku ry:n yhteistyönä. Alueellinen seutufoorumi koettiin tärkeäksi kohtaamispaikaksi, yhteistyön ja asiantuntemuksen vahvistajaksi, ja foorumeita onkin toteutettu Lounais-Suomessa kahden vuoden välein vuosina 2014 ja 2016.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja, ts.  Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry, puhelin 040 511 5941 ja liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona, Lapin Aluehallintovirasto, puhelin 0400 538 115.

Arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi. He tarvitsevat liikunnan soveltamista.

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.