Valon ja Olympiakomitean puheenjohtajat korostavat liikkeen lisäämistä

4.10.2016

Valon ja Olympiakomitean puheenjohtajat ottavat osaa keskusteluun Valon ja Olympiakomitean toimintojen yhdistämisestä vuodenvaihteessa.

Puheenjohtaja Risto Nieminen ja varapuheenjohtajat Tuija Brax, Susanna Rahkamo, Jukka Rauhala ja Petteri Kilpinen toteavat muun muassa: "Vuoden 2017 alusta liikkeen lisäämistä ja huippu-urheilua tehdään yhden kattojärjestön tukemana, kun Valon ja Olympiakomitean yhdistyminen yhdeksi järjestöksi toteutuu. Uuden järjestön tehtävänä on työ suomalaisten liikkeen lisäämiseksi ja huippu-urheilun menestyksen vahvistamiseksi. Liikkeen lisäämisellä on yhteiskuntamme elinvoimaisuuden kannalta merkittävä vaikutus ja se koskettaa meistä jokaista."

Ja edelleen: "Haluamme olla yhdessä koko urheiluyhteisön, opetus- ja kulttuuriministeriön, yhteistyökumppaneiden, alueiden ja kuntien sekä muiden keskeisten tahojen kanssa mukana rakentamassa vahvaa liikuntakulttuuria ja menestyvää Suomea. Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan ja urheilun kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti. Yhdessä – erilaisuutta hyödyntäen."

Puheenjohtajien mukaan huippu-urheilulla ja koko kansan liikkeellä on paljon yhteistä. Etenkin aktiivinen seuratoiminta on yksi koko kansan liikunnan kulmakivistä ja olennaista myös huippu-urheilumenestykselle, he sanovat.

Puheenjohtajien mukaan huippu-urheilu vaatii jatkuvaa kehittämistä ja arviointia. He toteavat: "Huippu-urheiluyksikkö teki oman arvion kolmevuotisesta toiminnastaan. Jo alkuvuodesta liikuntaneuvoston ja ministeriön kanssa sovittiin myös ulkoisen arvioinnin tekemisestä. Tämän arvioinnin tekeminen on juuri käynnistynyt ja se valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä."