Uusi raportti ”Koko hommahan on TEHYLIä - Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä”

20.9.2016

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus on ollut pohjana valmistuneessa raportissa. Kartoituksen tarkoituksena oli saada kattava kuva liikunta- ja kansanterveysjärjestöistä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijoina, niiden toteuttamista terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toiminnoista ja toimintojen kohderyhmistä.

Raportin kirjoittajat Kati Kauravaara ja Kaisa Koivuniemi kirjoittavat tiivistelmässä:

"Halusimme ottaa tähän julkaisuun näkökulmaksi kehittämisen, ja pyrimmekin vastaamaan erityisesti seuraavaan kysymykseen: Minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota, kun liikunta- ja kansanterveysjärjestöjen halutaan lisäävän terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan osuutta toiminnassaan?
Julkaisu on tarkoitettu työkaluksi ensisijaisesti Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmälle suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Raportista voivat hyötyä myös liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä muut terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijat."

Tutustu julkaisuun tästä.