Neuroliikkuja paikallistasolla -hankkeesta kaksi julkaisua

13.9.2016

Neuroliikkuja paikallistasolla -hanke on päättynyt. Hankkeesta on valmistunut kaksi loppujulkaisua.

Hankkeen päämääränä oli kehittää pilottikuntien edellytyksiä ja rakenteita niin, että liikunnan harrastaminen on niissä myös neuroliikkujille mahdollista.

Tavoitteena oli kerätä ja soveltaa tietoa, jonka pohjalta luodaan neurologisille liikkujille liikuntaneuvonnan malli ja monipuolisia tai erilaisia liikuntaryhmiä paikallistasolla.

Hankkeessa kerättyä tietoa hyödynnetään aiheen parissa työskentelevien osaamisen kouluttamisessa, jotta he osaisivat paremmin huomioida neuroliikkujien erityistarpeet liikuntaneuvonnassa ja liikuntaan ohjauksessa sekä liikunnanohjauksessa.

Tavoitteena oli, että neuroliikkujat saavat riittävästi tietoa ja tukea oman arkiliikkumisensa tueksi ja että neuroliikkujille on tarjolla toimintakyvyn mukaisia tasoryhmiä sekä monipuolisesti eri lajeihin perustuvia liikuntaryhmiä.

Neuroliikunnan kehittämistyössä lähtökohtana ovat neuroliikkujan yksilölliset tarpeet. Päämääränä on motivoida, neuvoa ja tarjota kullekin oikea-aikaista ja sopivaa liikuntaa. Kehittämistyötä tehdään moniammatillisesti.
 

Hankkeen loppujulkaisut löytyvät verkosta:

http://neuroliikkuja.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/tarinoita_web.pdf

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166067.pdf