Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

7.9.2016

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaistiin keskiviikkona Säätytalolla Helsingissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti konkreettiset linjaukset alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Suositukset on tarkoitettu lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden alle kahdeksanvuotiaiden lasten liikunnan, terveyden tai hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvien yhteisöjen käyttöön.

Suositukset ovat:

- Vauhti virkistää - vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

- Kohti liikkuvaa elämäntapaa - perhe tärkeä roolimalli

- Kuuntele - anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa

- Tekemällä taitoja - monipuolisuus kunniaan

- Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa - ulkona unelmat todeksi

- Välineet ja lelut - innosta kokeilemaan

- Ohjattu liikunta - onnistumisen elämyksiä

- Liikunta varhaiskasvatuksessa - jokaisen lapsen oikeus

- Koko kylä liikuttaa - kaikki yhteistyössä

Katso lisää: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut