Valtionapujärjestelmän uudistusta koskeva keskustelutilaisuus kokosi SoveLin järjestöjohdon koolle

6.9.2016

SoveLin puheenjohtaja Tomi Kaasinen avasi keskustelutilaisuuden.
SoveLin puheenjohtaja Tomi Kaasinen avasi keskustelutilaisuuden.
SoveLin jäsenkenttä kuunteli tarkkaavaisesti valmistelutyöryhmän esitystä.
SoveLin jäsenkenttä kuunteli tarkkaavaisesti valmistelutyöryhmän esitystä.

SoveLi kutsui koolle jäsenjärjestöjen johtajat, liikunta-asiantuntijat ja hallituksen jäsenet 24.8. keskustelemaan valtionapujärjestelmän uudistuksesta. Keskustelutilaisuuden taustalla oli SoveLin hallituksen toukokuussa 2016 asettama valmistelutyöryhmä ja sille annettu toimeksianto.

Valmistelutyöryhmään nimettiin jäseniksi SoveLin hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaasinen (Suomen CP-liitto ry:n toiminnanjohtaja), SoveLin varapuheenjohtaja Riitta Samstén (Neuroliitto ry:n erikoissuunnittelija) sekä Lihastautiliitto ry:n toiminnanjohtaja Jaana-Sofia Saarinen. Työryhmän sihteeriksi ja valmistelijaksi nimettiin SoveLin ts. toiminnanjohtaja Saku Rikala 14.8. saakka ja 15.8. alkaen SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.

Tilaisuudessa SoveLin puheenjohtaja Tomi Kaasinen kertoi valmistelutyöryhmän työstä ja käydyistä keskusteluista rahoittajatahojen kanssa. SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu kävi esityksessään läpi valmistelutyöryhmän työskentelyn lähtökohdat, kuvasi nykytilanteen, esitteli kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia, arviointikriteereitä sekä avasi kriteereitä, joiden avulla liittojen liikuntatoimintaa voidaan kehittää.

Keskustelutilaisuus toimi hyvänä ”lähtölaukauksena”. Yhteistä kehittämistyötä ja keskustelua jatketaan SoveLin syyskokouspäivänä 15.11. Helsingissä. SoveLi tiedottaa asiasta jäsenjärjestöjen johtoa lokakuun aikana.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Anne Taulu, 040 5115941, anne.taulu(at)soveli.fi