SoveLin sääntöuudistus on käynnissä

6.9.2016

SoveLi käynnisti vuoden alussa sääntöuudistuksen.

Sääntöuudistuksen käynnistäminen oli tarpeellista, sillä toimintaympäristö on muuttunut, liikuntalaki on uudistettu ja SoveLi on työstänyt yhdessä jäsenjärjestökentän kanssa uuden strategian ”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointiavuosille 2016-2018”

SoveLin sääntötyöryhmään nimettiin viisi henkilöä. Jäsenjärjestöedustajina ovat erikoissuunnittelija Riitta Samstén Neuroliitosta (ryhmän puheenjohtaja), toiminnanjohtaja Hanna Mattila Suomen Parkinson-liitosta sekä liikunnan suunnittelija Janne Haarala Hengitysliitosta. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin urheiluasiamies Pertti Perko ja työryhmän sihteeriksi ja valmistelijaksi nimettiin SoveLin ts. toiminnanjohtaja Saku Rikala 14.8. saakka ja 15.8. alkaen toiminnanjohtaja Anne Taulu.

SoveLin sääntötyöryhmä kokoontui 19.2., 11.4., 9.5. ja 8.6. SoveLin jäsenjärjestöille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti sääntöuudistukseen sen eri vaiheissa. Sääntöjä on käsitelty SoveLin järjestämässä keskustelutilaisuudessa 24.8. sekä SoveLin hallituksen kokouksessa 31.8., jossa hallitus täsmensi SoveLin tarkoitusta ja jäseniä koskevaa pykälää.

SoveLin sääntöjen muuttamista käsitellään ja muuttamisesta päätetään SoveLin syyskokouksessa 15.11.2017.

SoveLin alkuperäiset säännöt hyväksyttiin SoveLin perustavassa kokouksessa 20.11.1996, ja säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 16.6.1997. Edellisen kerran sääntöjä uudistettiin yli kymmenen vuotta sitten ja silloinen sääntömuutos hyväksyttiin syyskokouksessa 5.11.2003.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Anne Taulu, 040 511 5941, anne.taulu(at)soveli.fi