Maakunnille ja kunnille kannustumia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

29.6.2016

Hallitus esitteli tänään laajan lakiluonnospaketin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja maakuntien perustamisesta. Lakiluonnoksissa linjataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen edellytyksistä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Maakunnille ja kunnille on tulossa kannustumia terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan.

Maakuntien on tarkoitus vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi ehkäisevistä palveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Ehkäiseviä palveluita ovat muun muassa lasten neuvolapalvelut ja iäkkäille suunnatut neuvontapalvelut. Sosiaalisia ja terveysongelmia on tarkoitus estää myös liikuntaneuvonnalla. Lisäksi maakuntien tehtävänä olisi tarjota kunnille tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi.

Verrattuna nykyiseen kuntien valtionosuusjärjestelmään, maakunnille on tarkoitus ottaa käyttöön uutena valtionosuuden määräytymisperusteena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (hyte-kerroin). Kerroin perustuisi yhdeksään indikaattoriin, jotka liittyisivät muun muassa merkittävimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille, kunnille jää edelleen vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä liikuntapalveluista. Kunnille jatkossa myönnettävällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosalla on tarkoitus korvata kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuksia sekä kannustaa näihin toimenpiteisiin. Lisäosan määrittelyssä käytettäisiin kunnan toimintaa ja kunnan toiminnan tulosta kuvaavia indikaattoreita, kuten liikuntaan liittyviä tietoja. Näitä olisivat muun muassa seuraavat tiedot:

  • Kunnassa on päätetty terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan vastuutahosta.
  • Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen.
  • Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja -yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin.
  • Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille.
  • Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä.

Lakiluonnoksiin ja niihin liittyviin aineistoihin pääsee tutustuman kokonaisuudessaan täältä.