SoveLi on julkaissut yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuosille 2016–2018

25.5.2016

SoveLin toiminnan lähtökohtana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. SoveLi edistää ihmisten yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen.

SoveLissa halutaan kehittää koko ajan toiminnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että SoveLin toiminta vastaa todellisia tarpeita ja kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää palveluita sekä osallistua toimintaan. Samalla parannetaan toiminnan laatua, koska toimiva järjestö tarvitsee monipuolista osaamista ja moniäänisyyttä.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseksi SoveLi on julkaissut yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2016–2018. Suunnitelman työstämisessä ovat olleet mukana henkilöstö, luottamushenkilöstö ja jäsenjärjestöjen edustajat. Yhdenvertausuuden nykytilaa SoveLissa on arvioitu käymällä läpi toimintaa määrittelevät asiakirjat ja yhteiset toimintatavat sekä selvittämällä yhdenvertaisuuskyselyllä sidosryhmien näkemyksiä.

Julkaistu suunnitelma sisältää selkeät tavoitteet ja toimet, joiden avulla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kehitetään tulevina vuosina niin SoveLin työyhteisössä kuin kaikessa SoveLin toiminnassa. Esimerkiksi SoveLin viestintää tullaan kehittämään entistä avoimemmaksi, ymmärrettävämmäksi, saavutettavammaksi, selkeäkielisemmäksi ja moniäänisemmäksi. SoveLin koulutuspalveluita kehitetään niin, että koulutuksiin on kaikkien mahdollista osallistua ja koulutuksissa käytettävä materiaali on ymmärrettävää, moniäänistä sekä selkeäkielistä.

Tutustu SoveLin yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarkemmin täältä.