Saku Rikala: "Tarvitsemme toistemme löytämistä"

19.5.2016

"Esimerkiksi kansanterveys-, vammais- ja eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksien vahvuus on siinä, että niissä liikutaan muunkin toiminnan ohessa kuin vain liikuntaryhmissä. Liikunta on esimerkiksi osa erilaisia kerhoja ja tapahtumia, jolloin liikunta tavoittaa myös muita kuin tietoisesti liikuntatoiminnan piiriin hakeutuneita. Liikuntaa on pyritty tuomaan osaksi järjestön kaikkea toimintaa. Tätä työtä on varmasti syytä jatkaa järjestöissä, mutta tuoda sitä myös paremmin suuren yleisön tietoisuuteen."

Rikala kirjoittaa: "Kansanterveys- ja vammaisjärjestöille tulee saada luotua nykyistä selkeämpi avustusjärjestelmä. Nykyinen vuosia kestänyt epäselvä tilanne ei palvele ketään. Jotta asiassa päästään aidosti eteenpäin, ministeriöiden ja rahoittajien tulee löytää toisensa."

Lue Rikalan blogi tästä!