Uusi materiaali Neuroliikkujan liikuntapolut

18.5.2016

Juuri julkaistu Neuroliikkujan liikuntapolut tarjoaa näkökulmia neuroliikkujan terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi kunnissa ja järjestöissä.

Julkaisu on toteutettu Neuroliikkuja paikallistasolla -projektissa, jonkja tavoitteena on, että neurologista sairautta sairastava tai neurologisesti vammautunut liikkuja pystyy harrastamaan liikuntaa itselle sopivalla tavalla. Liikuntamahdollisuuksien lisääminen edellyttää, että liikuntaa ohjaavat työntekijät osaavat antaa yksilöllistä tukea liikkujan oireet huomioiden. Projektissa kehitettiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedottamista ja koulutusta.

Neuroliikkujan liikuntapolut on tarkoitettu kaikille neuroliikunnasta ja sen edistämisestä kiinnostuneille. Julkaisussa esitetyt hyvät käytännöt ja suositukset voidaan ottaa käyttöön kunnissa, järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä sellaisenaan tai soveltaen.

Julkaisu on ladattavissa maksuttomana e-julkaisuna Turun ammattikorkeakoulun julkaisukaupasta.

Lähde: KKI-ohjelma