Tuore tutkimus: Yhteiskunnan toimenpiteet ohjaavat yksilöä liikuntaan

12.5.2016

Liikkumista estäviä tekijöitä ovat harrastamisen korkea hinta ja palveluiden saatavuuden rajoitukset. Vastaavasti kannustavia tekijöitä ovat liikunnan tuomat positiiviset kokemukset.

Suomalaisten syömiseen ja liikkumiseen vaikuttavat vahvasti ajankäyttö, elinympäristö ja elämäntilanne. Ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvät myös motivaatio, itsesäätelytaidot ja itsekontrolli, sekä muiden ihmisten tarjoama sosiaalisen tuen määrä. Yksilön valintojen mahdollistamiseksi on oltava yhteiskunnallisia ohjauskeinoja, jotka voivat olla verotukseen, markkinointiin ja rakenteisiin liittyviä. Esimerkiksi tuotteet ja palvelut hinnoitellaan, verotetaan ja markkinoidaan terveellistä valintaa tukien.

Vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa tärkeitä ovat itsesäätelytaidot, sosiaalinen tuki ja motivaatio. Yhtä tärkeinä nousevat esiin ajankäytön ja elämäntilanteen asettamat rajoitukset. Erityisesti parisuhteessa olevilla näihin liittyvät ruuhkavuosien piirteet, kuten nuorempi ikä, kotona asuvat alaikäiset lapset ja koettu matala sosiaalisen tuen määrä liikunnan harrastamiseen. Liikkumista estäviä tekijöitä ovat harrastamisen korkea hinta ja palveluiden saatavuuden rajoitukset. Vastaavasti kannustavia tekijöitä ovat liikunnan tuomat positiiviset kokemukset. 

‒ Liikuntapaikkojen sijainnilla ei ollut erityistä merkitystä vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa. Tämä tulos kertoo siitä, että yhdyskuntasuunnittelussa on onnistuttu erityisesti kaupunkimaisilla asuinalueilla hyvin, kertoo THL:n erikoistutkija Katja Borodulin.

Tulokset selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin epäterveelliseen ruokavalioon ja vähäiseen vapaa-ajan liikuntaan liittyviä tekijöitä, niiden polarisaatiota, kustannuksia ja ohjaustoimia. Aineistoina käytettiin mm. suomalaisia väestöaineistoja, kansallisia ja kansainvälisiä laadullisia tutkimuksia, sekä ohjaustoimia selvittäviä haastatteluja ja raportteja.

Lue tiedote kokonaan tästä.

Lähde: Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 12.5.2016