Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen yli 28 miljoonaa

27.4.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset kohdennettiin erityisesti perusliikuntapaikkojen, kuten uima-, jää- ja liikuntahallien rakentamiseen ja perusparantamiseen.

Suurimmat avustukset kohdistettiin uimahallihankkeisiin.

Avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja niiden varustamista. 

- Liikuntapaikat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen kaikenikäisille kuntalaisille. Hienoa, että myös kunnat ovat valmiita panostamaan kuntalaisten mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa monipuolisilla tavoilla. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että hyvät puitteet liikunnan harrastamiselle ovat tehokas keino vaikuttaa liikkumistottumuksiin, sanoo ministeri Grahn-Laasonen

Ministeri Grahn-Laasonen toivoo, että aluehallintovirastot osoittavat avustuksia erityisesti lähiliikuntapaikkahankkeisiin, erityisesti koulujen pihojen kehittämiseen liikuntaa suosiviksi. Avustuksia kohdennetaan myös arkiliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntaa palveleviin hankkeisiin. 

- Näin valtionhallinto on mukana ehkäisemässä eri-ikäisten liikkumattomuutta ja liikunnasta syrjäytymistä sekä lisäämässä tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa, hän toteaa.

- Tavoitteenamme on, että jokainen oppilas liikkuu tunnin päivässä. Tunti liikuntaa päivässä - hanke voi tarkoittaa esimerkiksi liikunnallisia oppi- tai välitunteja ja urheiluseurojen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen iltapäivissä. Liikuntapaikka-avustuksilla koulujen pihoja saadaan kunnostettua tukemaan lasten ja nuorten liikkumista, toteaa ministeri Grahn-Laasonen. 

Hankkeiden suunnitelmien taso on parantunut erityisesti liikkumisesteettömyyden osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosien aikana erityisesti panostanut tähän avustusohjeissaan ja suunnitteluoppaissaan. 

Avustukset liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin 2016, (pdf) 

Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. 

Lähde: www.minedu.fi