Kuudelle soveltavan liikunnan kehittämishankkeelle avustusta

20.4.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista avustuksia liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille. Soveltavan liikunnan kehittämiseen myönnettiin kuudelle hankkeelle avustusta yhteensä vajaat 160 000 euroa.

Soveltava Liikunta SoveLin kolme jäsenjärjestöä sai avustusta kehittämishankkeisiinsa.

Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -hanke (2014–2016) sai avustusta 46 000 euroa. Hankkeessa on tavoitteena hengityssairaiden liikunnan lisääminen arjessa sekä liikunnan saaminen osaksi hengityssairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Lihastautiliiton Lihaksista viis - Liikkumaan siis -hanke (2014–2016) sai avustusta 15 000 euroa. Hankkeessa lisätään ja kehitetään lihastautia sairastavien aikuisten liikuntaa.

Selkäliitto sai avustusta 20 000 euroa tänä vuonna käynnistyvään Tosimiehen selkätreeni -hankkeeseen, jossa kehitetään opiskelijamiesten ja yli 30-vuotiaiden miesten selkäterveyttä ja liikkumista.

SoveLin jäsenjärjestöjen lisäksi Metsähallituksen ja SoveLin yhdessä toteuttama Rohkeasti luontoon -hanke (2015–2016) sai 37 000 euron avustuksen. Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien saavutettavuuden parantaminen luontokohteissa kehittämällä esteettömien palvelujen kohdekuvauksia.

Näiden lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu sai 20 000 euroa Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa (KAISLA) -hankkeeseen. Hankkeessa lisätään erityistukea tarvitsevien liikuntamahdollisuuksia liikuntapalveluorganisaatioiden ja korkeakouluopiskelijoiden osaamisen kehittämisellä.

Koululiikuntaliitto sai 20 000 euroa avustusta Pallosankarit - erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan motivointi –hankkeeseen, jossa kehitetään jalkapalloa ja muuta liikuntaa sisältävien soveltavan liikunnan tapahtumien järjestämistä.

Lisää tietoa liikuntajärjestöjen valtionavustuksesta saat opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tästä pääset suoraan myönnettyjen avustusten listaan.