Ajankohtaista

Kellojen siirtäminen talviaikaan antaa vuorokauteen yhden lisätunnin. Sen voi käyttää liikkumiseen! Tähän tarjoavat mahdollisuuden Lisäaikaa liikunnalle -tapahtumat 25. ja 26. lokakuuta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut uuden terveyttä edistävän liikunnan (Teli) neuvottelukunnan. Se tekee ehdotuksia uusista aloitteista terveysliikunnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja.
Kuopion seudun järjestöt ovat vuosittain järjestäneet avoima liikuntatapahtumia. Tänä vuonna vetovastuu on Savon ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajaopiskelijoilla, jotka järjestävät yhteistyökumppaneineen Luontohässäkän Rautavaaralla Metsäkartanon kauniissa ja esteettömissä maastoissa.
Suomen CP-liitto ry kutsuu yhteistyökumppaneineen CP-liiton jäsenistöä ja muita kiinnostuneita Jyväskylän valtakunnalliseen liikuntaviikonloppuun 20.-21.9.
Seuratoiminnan rinnalle tarvitaan liikunnan laajempaa ymmärtämistä ja erilaisia liikunnan mahdollisuuksia. Kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoimintaa on kehitettävä ja tuettava seurojen rinnalla, todetaan SoveLin lausunnossa.
Kevään Soveli-lehdessä käsitellään muun muassa Paras-hankkeen vaikutusta liikuntapalveluihin. Lehti tarjoaa myös erilaisia vinkkejä niin rahanhakuun, apuvälineisiin kuin melontaankin.
SoveLi kevätkokous otti 25.4. kantaa opetusministeriössä valmistelussa olevaan liikuntalain ja -asetuksen muutokseen. Läpimennessään muutos vaikeuttaisi vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa ja niiden edustamien ihmisten liikuntamahdollisuuksia.
SoveLi sai 10 000 euron korotuksen toiminta-avustukseen ja 20 000 euron hankerahan koulutusjärjestelmän kehittämiseen.
Opetusministeriö valmistelee parhaillaan asetusmuutosta. Siinä ehdotetaan, että jatkossa liikunta-avustusta saisivat vain järjestöt, joiden pääasiallinen toiminta on liikunta. Soveli-lehti 2/2007 kertoo, mitä muutos voisi tarkoittaa kansanterveysjärjestöjen kannalta.
Vuosina 2004–2006 toteutetussa Erityisliikuntaa kuntiin -projektissa kuntiin palkattiin seitsemän uutta erityisliikunnasta vastaavaa työntekijää ja perustettiin 169 uutta erityisliikuntaryhmää, joissa liikkui arviolta 2 200 uutta liikkujaa. Kehittämistyö jatkuu nyt yhdeksässä uudessa kunnassa.
RSS