Ajankohtaista

Uuteen sähköiseen käsikirjaan on koottu vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain palveluihin liittyvä kattava tietopaketti. Siinä kerrotaan palvelujen velvollisuudet ja asiakkaiden oikeudet, liittyen myös vapaa-ajan toimintoihin.
Liikunnalla on tärkeä merkitys aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Uudessa tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia siitä, että potilaat tekivät tavanomaisen kuntoutuksen lisäksi kotona perheenjäsenten avustamina jalkaliikkeitä.
Masennusta sairastavat vanhukset kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin. Huomattava osa tuosta riskistä kuitenkin selittyy vähäisellä liikunnalla, tuore tutkimus osoittaa.
SoveLin jäsenjärjestön paikallisyhdistys voi hakea seuratukea esimerkiksi liikuntatoiminnan kehittämiseen ja aktiivisuuden lisäämiseen vuodelle 2011.
Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston jäsen ja Turun kaupungin liikunta-asiamiehen tehtävästä syksyllä eläkkeelle jäänyt Pertti Perko teki todellisen liikuntateon: hän antoi lahjarahansa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntaan.
Reetta Kettunen Ikaalisista aloittaa SoveLissa 18.4. toiminnanjohtajan sijaisena Anne Taulun jäädessä äitiyslomalle 29.3.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt SoveLille ja SoveLin jäsenjärjestöille liikunnan toiminta-avustuksia tälle vuodelle yhteensä 540 000 euroa ja terveysliikuntahankkeisiin 127 000 euroa.
Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea jo yli 800. Viime vuonna KKI-ohjelma myönsi yhteensä 734 000 euroa hanketukea 216 hankkeelle. SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksistä 10 sai tukea yhteensä 17 400 euroa.
SoveLi etsii yhteistyökykyistä ja asiantuntevaa projektipäällikköä vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kolmivuotisesta koulutushankkeesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa liikuntapolitiikan arviointiraportissa todetaan, että erityisliikuntapalveluissa on yhä parannettavaa. Edistysaskeleita on otettu vuosien 2003–2009 aikana paikallisessa verkostoyhteistyössä, erityisliikunnan osaamisessa ja seurayhteistyössä.
RSS