Ajankohtaista

Huhtikuun 8. päivä järjestettävät SoveLi-messut ovat ensimmäinen laaja yhteistyöponnistus Soveltava Liikunta SoveLi ry:n, kansanterveysjärjestöjen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Tarkoitus on tiivistää opinnäyte- ja rekrytointiyhteistyötä sekä toteuttaa yhdessä Suomen ensimmäiset soveltavan terveyttä edistävän liikunnan messut.
Yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö nousi yhdeksi avainasioista SoveLin Liikunta sopii jokaiselle -hankkeessa. Liikuntavastaavat kokivat oman roolinsa selkiytyneen hankkeen koulutusten ansiosta.
Valtion liikuntaneuvoston mielestä perusopetuksella on parhaat mahdollisuudet tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapset.
Uuteen sähköiseen käsikirjaan on koottu vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain palveluihin liittyvä kattava tietopaketti. Siinä kerrotaan palvelujen velvollisuudet ja asiakkaiden oikeudet, liittyen myös vapaa-ajan toimintoihin.
Liikunnalla on tärkeä merkitys aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Uudessa tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia siitä, että potilaat tekivät tavanomaisen kuntoutuksen lisäksi kotona perheenjäsenten avustamina jalkaliikkeitä.
Masennusta sairastavat vanhukset kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin. Huomattava osa tuosta riskistä kuitenkin selittyy vähäisellä liikunnalla, tuore tutkimus osoittaa.
SoveLin jäsenjärjestön paikallisyhdistys voi hakea seuratukea esimerkiksi liikuntatoiminnan kehittämiseen ja aktiivisuuden lisäämiseen vuodelle 2011.
Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston jäsen ja Turun kaupungin liikunta-asiamiehen tehtävästä syksyllä eläkkeelle jäänyt Pertti Perko teki todellisen liikuntateon: hän antoi lahjarahansa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntaan.
Reetta Kettunen Ikaalisista aloittaa SoveLissa 18.4. toiminnanjohtajan sijaisena Anne Taulun jäädessä äitiyslomalle 29.3.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt SoveLille ja SoveLin jäsenjärjestöille liikunnan toiminta-avustuksia tälle vuodelle yhteensä 540 000 euroa ja terveysliikuntahankkeisiin 127 000 euroa.
RSS