Ajankohtaista

Suomalaisten liikuntajärjestöjen on tarkoitus tiivistää yhteistyötä viidellä yhteisellä valinnalla. Visiona on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi.
Aija Saaren väitöstutkimuksesta selviää, että vammaisilla lapsilla ei ole vielä mahdollisuutta osallistua yleisiin liikuntakerhoihin. inkluusiota edistäisivät sellaisten matalan kynnyksen kerhojen lisääminen, jotka eivät perustu kilpailuun tai vertailuun. Myös erityisliikunta voi toimia väylänä kaikille avoimeen toimintaan.
Jaoston edellisen kokoonpanon jäsenistä neljä jatkaa uudessa kokoonpanossa, joten jaostossa on kokemusta ja jatkuvuutta, kun puolestaan jaostoon uusina valitut viisi edustajaa tuovat uutta näkökulmaa.
Liikuntakeskus Pajulahden opetusministeriölle tekemässä järjestäytymishakemuksessa soveltava liikunta on kirjattu yhdeksi toiminnan merkittävistä painopistealueista. Pajulahden kannalta linjaus tarkoittaa entistäkin monipuolisempaa kurssitarjontaa sekä riittävien resurssien ja osaamisen varmistamista soveltavan liikunnan asiakasryhmien sekä vammaisurheilijoiden tarpeisiin.
Liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät ennenaikaista kokonaiskuolleisuutta noin 20 prosenttia ja sydänkuolleisuutta noin 30 prosenttia enemmän verrattuna tavanomaiseen sepelvaltimotautipotilaan jatkohoitoon, todetaan Suomen Fysioterapeuttien julkistamassa Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus –suosituksessa.
Kroonista munuaissairautta potevat uupuvat ja liikkuvat vähän. Tutkijoiden mukaan heidän kannattaisi kuitenkin lisätä liikuntaa, sillä se vähentää sairauden oireita. Munuaispotilaat sairastuvat tavallista herkemmin muiden muassa sydän- ja verisuonitauteihin, joten liikunta mahdollisesti auttaa niidenkin välttämisessä.
Kaikenlainen liikunta auttaa elämään pitempään, liikkui sitten vapaa-ajalla tai töissä. Kevytkin liikunta hyödyttää, mutta suuremman avun saa intensiivisestä liikunnasta, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa.
Loimaalla järjestettiin viime viikonloppuna kolmannet laaja-alaiset Sinua varten -messut. Messuilla kansalaisjärjestöt esittelivät hyvinvointipalvelujaan ja harrastemahdollisuuksiaan.
Vähäinenkin liikunta on terveellistä, mutta iän karttuessa suurimman hyödyn saavat ne, jotka ovat olleet fyysisesti aktiivisia koko elämänsä.
Valtioneuvosto asetti torstaina 8. syyskuuta uuden valtion liikuntaneuvoston kuluvalle nelivuotiskaudelle. Samalla valittiin puheenjohtajat kolmelle jaostolle, joista erityisryhmien liikuntajaostoa luotsaa Sari Virta.
RSS