Ajankohtaista

Liikuntakeskus Pajulahden opetusministeriölle tekemässä järjestäytymishakemuksessa soveltava liikunta on kirjattu yhdeksi toiminnan merkittävistä painopistealueista. Pajulahden kannalta linjaus tarkoittaa entistäkin monipuolisempaa kurssitarjontaa sekä riittävien resurssien ja osaamisen varmistamista soveltavan liikunnan asiakasryhmien sekä vammaisurheilijoiden tarpeisiin.
Liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät ennenaikaista kokonaiskuolleisuutta noin 20 prosenttia ja sydänkuolleisuutta noin 30 prosenttia enemmän verrattuna tavanomaiseen sepelvaltimotautipotilaan jatkohoitoon, todetaan Suomen Fysioterapeuttien julkistamassa Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus –suosituksessa.
Kroonista munuaissairautta potevat uupuvat ja liikkuvat vähän. Tutkijoiden mukaan heidän kannattaisi kuitenkin lisätä liikuntaa, sillä se vähentää sairauden oireita. Munuaispotilaat sairastuvat tavallista herkemmin muiden muassa sydän- ja verisuonitauteihin, joten liikunta mahdollisesti auttaa niidenkin välttämisessä.
Kaikenlainen liikunta auttaa elämään pitempään, liikkui sitten vapaa-ajalla tai töissä. Kevytkin liikunta hyödyttää, mutta suuremman avun saa intensiivisestä liikunnasta, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa.
Loimaalla järjestettiin viime viikonloppuna kolmannet laaja-alaiset Sinua varten -messut. Messuilla kansalaisjärjestöt esittelivät hyvinvointipalvelujaan ja harrastemahdollisuuksiaan.
Vähäinenkin liikunta on terveellistä, mutta iän karttuessa suurimman hyödyn saavat ne, jotka ovat olleet fyysisesti aktiivisia koko elämänsä.
Valtioneuvosto asetti torstaina 8. syyskuuta uuden valtion liikuntaneuvoston kuluvalle nelivuotiskaudelle. Samalla valittiin puheenjohtajat kolmelle jaostolle, joista erityisryhmien liikuntajaostoa luotsaa Sari Virta.
Vaivaako selkäkipu, nivelrikko tai osteoporoosi? Erilaiset kolotukset, jäykkyydet ja vihlaisut ovat etenkin iän karttuessa yhä yleisempiä. Kipu on kuitenkin aina myös elimistön varoitusviesti: kivun aiheuttaja on syytä tunnistaa ja hoitaa pois mahdollisimman nopeasti, jotta työ- ja toimintakyky sekä itsenäinen elämä voisivat jatkua mahdollisimman pitkään.
SoveLi hakee yhteistyökykyisiä ja asiantuntevia kouluttajia kouluttamaan paikallisyhdistysten liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia.
Virallisia liikuntasuosituksia vaatimattomatkin ponnistelut auttavat välttymään sepelvaltimotaudilta. Vaikutus on silti suurempi, kun liikuntaa harrastaa enemmän.
RSS