Ajankohtaista

SoveLi on huolissaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksista terveysliikunnassa. Liikunta pitää nähdä terveyttä lisäävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevänä toimintana etenkin monen sairauden riskiryhmien kohdalla.
Liikunta suojaa dementialta, mutta myös vähäisempi fyysinen aktiivisuus kuten tiskaaminen tai siivoaminen voi pitää iäkkään mielen pitempään kunnossa, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.
Liikunnan terveyshyödyt saadakseen ei tarvitse alkaa himoliikkujaksi, mutta raskasta liikuntaa harrastamalla voi saada paremman suojan ainakin metabolista oireyhtymää vastaan.
SoveLi on ottanut haasteen vastaan ja lupautunut Liiku terveemmäksi -vuoden 2013 koordinoijaksi. Liiku terveemmäksi -verkoston teemana on ensi vuonna liikunnan soveltaminen. Hankkeen toteutus on osa SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden viestinnällistä esiintuomista.
Suomen liikunnan ja urheilun maailmassa tapahtuu suurin rakennemuutos sitten 1990-luvun ja SLU:n perustaminen jälkeen. Urheilun kattojärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry ja Suomen Kuntoliikuntaliitto ry lopetetaan ja ne sulautuvat yhteen uudeksi liikunnan ja urheilun kattojärjestöksi.
Päivästään suuren osan istuvat voivat australialaistutkijoiden mukaan kuolla muita nuorempina, vaikka harrastaisivat liikuntaa. Riskit seuraavat todennäköisesti aineenvaihdunnallisista sekä sydämen ja verisuonten toimintaan liittyvistä haitoista.
Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten liikunnasta saamat terveyshyödyt eivät katoa mihinkään, vaikka lapset lisäksi löhöilevät ja pelaavat tietokoneella. Näin ollen liikunta on lapsille aina hyväksi, tutkijat kirjoittavat.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksen aikana, liikunnallinen koulun arki ja erityisryhmille räätälöidyt opetusjärjestelyt vahvistavat oppimisvalmiuksia ja ehkäisevät oppimishäiriöitä. Uusin aivotutkimus osoittaa sosiaalisten ja fyysisten tekijöiden edistävän merkittävästi kognitiivisten taitojen oppimista ja koulumenestystä.
Japanilaistutkijat ovat saaneet lisää näyttöä elintapojen osuudesta sydänsairauksissa, aivohalvauksissa ja niistä johtuvissa kuolemissa. Heidän tuoreiden tulostensa perusteella yksittäisten riskitekijöiden sijaan tärkeää on monien elintapojen muodostama kokonaisuus, joka vuosien varrella määrää sairastumisriskin.
Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ehkäisevät dementiaa, mutta niitä ei pitäisi unohtaa sairastumisen jälkeenkään. Tähän viittaa ainakin tuore saksalaistutkimus, jossa iäkkäille dementikoille räätälöidyt harjoitukset huomattavasti paransivat potilaiden lihaskuntoa ja motoriikkaa.
RSS