Ajankohtaista

Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti "Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset" on ilmestynyt. Liikuntatieteellisen Seuran tuottamassa raportissa arvioidaan hanketoiminnan onnistumisia ja kehittämistarpeita sekä esitetään suositukset toiminnan kehittämiseksi.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Painopisteenä oli tänä vuonna lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Joukossa oli yksi vammaisyhdistys, Rovaniemen Invalidit ry. SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksistä ei tullut seuratukihakemuksia.
Alun perin lääkäreille tehty Liikuntaa lääkkeeksi -palvelu on avattu kaikelle kansalle. Palvelun tavoitteena on lisätä liikuntaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Palvelu löytyy Potilaan Lääkärilehden Palvelutorilta.
Yksi SoveLin jäsenjärjestöistä, Psoriasisliitto, selvittää yhteistyön tiivistämistä ja yhdistymisestä Iholiiton kanssa. Liittokokoukset päättävät syksyllä, käynnistetäänkö yhdistymisprosessi vai valitaanko kevyempi yhteistyön tiivistäminen.
Liikuntatiedon saavutettavuuden edistämistä pohtineen työryhmän havaintojen mukaan liikuntaa käsittelevää tutkimustietoa on paljon, mutta se on hajanaisesti saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toteaa, että tutkimustietoa käytetään lähinnä politiikkatoimia perusteltaessa, mutta ei välttämättä niiden valmistelussa, suunnittelussa tai jälkikäteisarvioinnissa.
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi selvittivät talvella ja keväällä 2013 kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoimintaa monipuolisella kyselyllä. Selvitykseen osallistuivat SoveLin kaikki 17 jäsenjärjestöä.
On aika antaa raikuvat aplodit teille kaikille!
Liiku Mieli Hyväksi -seminaari järjestetään 26.–27.8.2013 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Seminaarissa on vielä tilaa, joten muistathan ilmoittautua 1.8.2013 mennessä.
Kaikille avoin Helppo Liikkua – Apuvälineiden ideakilpailu sai jatkoaikaa!Yksi potentiaalinen osallistujaryhmä on alan opiskelijat, joten kilpailuaikaa jatkettiin elokuun lopusta syyskuun loppuun.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 647 000 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallisille kokeiluhankkeille lukuvuodelle 2013-2014. Avustettavia hankkeita on 17. Liikkuva koulu -ohjelman päätavoitteena on vakiinnuttaa kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri ja lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta.
RSS