Ajankohtaista

Monipuolisesti syövät, liikunnalliset ja muutenkin terveellisesti elävät voivat pienentää sydänriskejään entisestään, jos he myös huolehtivat riittävästä levosta. Tuoreessa hollantilaistutkimuksessa lisähyödyt sai nukkumalla yli seitsemäntuntisia yöunia.
SoveLin Liiku terveemmäksi soveltaen -juhlavuoden koulutus järjestetään Rovaniemellä la 7.9.2013. Tervetuloa mukaan!
EU aloittaa uuden Erasmus+ -ohjelman 2014–2020, jossa on ensimmäistä kertaa mukana myös liikunnan alan toimia. Ohjelma yhdistää koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmat. Yhtenä ohjelman tavoitteena on tietoisuuden lisääminen terveyttä edistävästä liikunnasta. Liikuntasektorin osuus ohjelman rahoituksesta on 1,9 prosenttia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kesällä Rakennustieto Oy:n kustantaman uuden oppaan esteettömien sisäliikuntatilojen suunnittelijoille ja rakennushankkeisiin osallistuville. Opas on koottu yhdessä liikuntalajien asiantuntijoiden kanssa.
Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti "Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset" on ilmestynyt. Liikuntatieteellisen Seuran tuottamassa raportissa arvioidaan hanketoiminnan onnistumisia ja kehittämistarpeita sekä esitetään suositukset toiminnan kehittämiseksi.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Painopisteenä oli tänä vuonna lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Joukossa oli yksi vammaisyhdistys, Rovaniemen Invalidit ry. SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksistä ei tullut seuratukihakemuksia.
Alun perin lääkäreille tehty Liikuntaa lääkkeeksi -palvelu on avattu kaikelle kansalle. Palvelun tavoitteena on lisätä liikuntaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Palvelu löytyy Potilaan Lääkärilehden Palvelutorilta.
Yksi SoveLin jäsenjärjestöistä, Psoriasisliitto, selvittää yhteistyön tiivistämistä ja yhdistymisestä Iholiiton kanssa. Liittokokoukset päättävät syksyllä, käynnistetäänkö yhdistymisprosessi vai valitaanko kevyempi yhteistyön tiivistäminen.
Liikuntatiedon saavutettavuuden edistämistä pohtineen työryhmän havaintojen mukaan liikuntaa käsittelevää tutkimustietoa on paljon, mutta se on hajanaisesti saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toteaa, että tutkimustietoa käytetään lähinnä politiikkatoimia perusteltaessa, mutta ei välttämättä niiden valmistelussa, suunnittelussa tai jälkikäteisarvioinnissa.
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi selvittivät talvella ja keväällä 2013 kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoimintaa monipuolisella kyselyllä. Selvitykseen osallistuivat SoveLin kaikki 17 jäsenjärjestöä.
RSS