Ajankohtaista

Siirtymällä terveelliseen ruokavalioon, vähentämällä stressiä ja liikkumalla enemmän ihminen voi mahdollisesti lisätä solujensa elinikää ja siten pienentää monien sairauksien vaaraa. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto on merkittävä, sillä vastaavaa ei ole tätä ennen todettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii tulevaisuudessa, että järjestöt pystyvät esittämään hakemustensa tueksi aiempaa tarkempia ja paremmin todennettavissa olevia faktoja omasta toiminnastaan.
Polven ja mahdollisesti myös lonkan nivelrikon aiheuttamat kivut voivat monilla lievittyä liikunnan avulla. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan parhaan avun saa todennäköisimmin yhdistämällä eri liikuntamuotoja monipuolisesti.
Kansallisen liikuntafoorumin konkreettinen anti suuntautuu tulevaan. Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo toi esiin liikuntaneuvoston ajatuksen uudesta liikuntapoliittisesta selonteosta.
– Liikunnan edistäminen ei läpäise kaikkia hallinnonaloja riittävästi. Valtiolla ei ole liikuntakulttuuriin todellista yhtenäistä, tiedostettua ja julkaistua ohjauspolitiikkaa. Suomeen tarvitaan uusi älykäs tapa toimia. Nyt vielä ratkaisemme horisontaalisia ongelmia vertikaalisella organisaatiolla, sanoi Kansallisessa liikuntafoorumissa alustanut valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Valtioneuvoston kansliasta.
Suoraan urheiluseuroille jaettava seuratuki nousee ensi vuonna viiteen miljoonaan euroon, kertoi Kansallisessa Liikuntafoorumissa puhunut kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Myös valtionavustusten käyttökriteereihin tulee muutoksia.
Sydänliiton ja Hengitysliiton mielestä uuden liikuntalain tulee taata liikuntaan liittyvä tasa-arvo niin, että jatkossakin monipuolisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävä liikuntakulttuuri ja sen kehittäminen on turvattu. Liitot lähettivät liikuntalain valmistelijoille yhteisen kannanoton.
Pitkäkestoisella liikuntaharjoittelulla on hyviä vaikutuksia MS-tautia sairastavien toimintakykyyn. Asia käy ilmi fysioterapeutti, TtM Anders Rombergin tuoreesta väitöskirjasta, jossa hän tutkii pitkäkestoisen, voima- ja kestävyysharjoittelusta koostuvan liikuntaharjoittelun vaikutuksia MS-tautia sairastaviin.
Liiku terveemmäksi soveltaen -vuoteen on ilmoitettu tähän mennessä mukaan 130 tapahtumaa eri puolilta Suomea. Nyt on loppukirin aika! Mikä sinun tapahtumasi tai toimintasi voi olla osa Liiku terveemmäksi soveltaen -vuotta? Ole aktiivinen ja ilmoita tapahtumasi 30.11.2013 mennessä osoitteesseen: www.liikuterveemmaksi.fi
Liikuntalain uudistustarpeita voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa lokakuun loppuun. Kyselyllä halutaan selkeyttää painotuksia liikunnan toimijoiden rooleista ja vastuista sekä lain kattavuudesta. Kyselyllä kerätään myös ideoita siitä, miten liikkumattomatkin saadaan liikkeelle. Kuka tahansa asiasta kiinnostunut kansalainen voi osallistua lain valmisteluun.
RSS