Ajankohtaista

Lisää laatua liikuntaan – Liikuntavastaavien koulutuspäivä Lauantaina 7.9.2013 Lapin Kuntoutus Oy:n tiloissa osoitteessa Porokatu 32, 96400 Rovaniemi toteutuu.
Kuusikymppiset voivat terveellisillä elintavoilla välttää monia sairauksia ja vaivoja, jotka iän kertyessä hankaloittavat itsenäistä elämää. Suurin vaikutus on liikunnalla, tupakoinnilla ja ruokavaliolla, ranskalaistutkimus osoittaa.
Suomen Osteoporoosiliiton nimi on nyt virallisesti Suomen Luustoliitto ry. Liitto on yksi SoveLin 17 jäsenjärjestöstä.
Monipuolisesti syövät, liikunnalliset ja muutenkin terveellisesti elävät voivat pienentää sydänriskejään entisestään, jos he myös huolehtivat riittävästä levosta. Tuoreessa hollantilaistutkimuksessa lisähyödyt sai nukkumalla yli seitsemäntuntisia yöunia.
SoveLin Liiku terveemmäksi soveltaen -juhlavuoden koulutus järjestetään Rovaniemellä la 7.9.2013. Tervetuloa mukaan!
EU aloittaa uuden Erasmus+ -ohjelman 2014–2020, jossa on ensimmäistä kertaa mukana myös liikunnan alan toimia. Ohjelma yhdistää koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmat. Yhtenä ohjelman tavoitteena on tietoisuuden lisääminen terveyttä edistävästä liikunnasta. Liikuntasektorin osuus ohjelman rahoituksesta on 1,9 prosenttia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kesällä Rakennustieto Oy:n kustantaman uuden oppaan esteettömien sisäliikuntatilojen suunnittelijoille ja rakennushankkeisiin osallistuville. Opas on koottu yhdessä liikuntalajien asiantuntijoiden kanssa.
Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti "Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset" on ilmestynyt. Liikuntatieteellisen Seuran tuottamassa raportissa arvioidaan hanketoiminnan onnistumisia ja kehittämistarpeita sekä esitetään suositukset toiminnan kehittämiseksi.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Painopisteenä oli tänä vuonna lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Joukossa oli yksi vammaisyhdistys, Rovaniemen Invalidit ry. SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksistä ei tullut seuratukihakemuksia.
Alun perin lääkäreille tehty Liikuntaa lääkkeeksi -palvelu on avattu kaikelle kansalle. Palvelun tavoitteena on lisätä liikuntaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Palvelu löytyy Potilaan Lääkärilehden Palvelutorilta.
RSS