Ajankohtaista

SoveLi päätti hallituksen kokouksessa 22.10.2013 hakea Valon, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n jäsenyyttä. Valo hyväksyi SoveLin jäsenyyden seuraavassa kokouksessaan.
Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvat seitsemänkymppiset välttyvät kaatumisilta ja loukkaantumisilta selvästi todennäköisemmin kuin muut ikätoverit. Tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella kaatumisia vähentävät monenlaiset liikuntamuodot etenkin, jos ne parantavat tasapainoa.
Puhise poskesi punaiseksi – Lisäaikaa liikunnalle –kampanja liikuttaa suomalaisia tänä syksynä jo 15. kerran. Hengitysliiton ja Suomen Apteekkariliiton järjestämä kampanja puuttuu yhteen suurimpaan liikunnan esteeseen, ajan puutteeseen. Kampanjan puitteissa järjestetään liikunnallisia tapahtumia eri puolilla Suomea.
Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n tasa-arvovaliokunta on julistanut kilpailun ”TUL:n yhdenvertaisuusseura 2013”, jossa haetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan huomioineita seuroja.
Lähivuosina useat tutkimukset ovat osoittaneet istumisen ja fyysisesti passiivisen elämän lisäävän monien sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vaaraa. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yhteys ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.
Tänään alkaneella Luustoviikolla tuodaan esiin luustoterveyttä ja kannustetaan ihmisiä pitämään huolta 206 luustaan. Oikeanlainen liikunta on yksi tärkeä keino pitää luut vahvoina.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat myöntäneet kolme Liikkuva koulu -palkintoa esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä.
Suomalaiset istuvat liikaa jo päiväkodissa: lapset ovat varhaiskasvatuksessa paikallaan 60 prosenttia ajasta. Aikuisten tilanne on vielä huonompi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat tänään uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) linjaukset, joissa visioidaan toimenpiteitä liikkumisen lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.
SoveLi toimii Liiku terveemmäksi -verkoston vastuutahona vuonna 2013 teemalla Liiku terveemmäksi soveltaen. SoveLi palkitsee parhaita Liiku terveemmäksi soveltaen -toimijoita joulukuussa. Palkintoina on Polar sykemittareita, Hyvä Terveys -lehden vuosikertoja sekä risteilylahjakortti. Soveltava Liikunta SoveLi kiittää palkintojen lahjoittajia Polaria, Sanomaa ja Tallink Siljaa.
Lääkäreiden kannattaisi määrätä potilaille liikuntareseptejä nykyistä useammin, sillä moniin pitkäaikaissairauksiin liikunta saattaa tepsiä ainakin yhtä hyvin kuin lääkkeet. Tuore tutkimuskatsaus perustuu 340 000 potilaan terveystietoihin.
RSS