Ajankohtaista

Suomalaiset istuvat liikaa jo päiväkodissa: lapset ovat varhaiskasvatuksessa paikallaan 60 prosenttia ajasta. Aikuisten tilanne on vielä huonompi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat tänään uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) linjaukset, joissa visioidaan toimenpiteitä liikkumisen lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.
SoveLi toimii Liiku terveemmäksi -verkoston vastuutahona vuonna 2013 teemalla Liiku terveemmäksi soveltaen. SoveLi palkitsee parhaita Liiku terveemmäksi soveltaen -toimijoita joulukuussa. Palkintoina on Polar sykemittareita, Hyvä Terveys -lehden vuosikertoja sekä risteilylahjakortti. Soveltava Liikunta SoveLi kiittää palkintojen lahjoittajia Polaria, Sanomaa ja Tallink Siljaa.
Lääkäreiden kannattaisi määrätä potilaille liikuntareseptejä nykyistä useammin, sillä moniin pitkäaikaissairauksiin liikunta saattaa tepsiä ainakin yhtä hyvin kuin lääkkeet. Tuore tutkimuskatsaus perustuu 340 000 potilaan terveystietoihin.
Siirtymällä terveelliseen ruokavalioon, vähentämällä stressiä ja liikkumalla enemmän ihminen voi mahdollisesti lisätä solujensa elinikää ja siten pienentää monien sairauksien vaaraa. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto on merkittävä, sillä vastaavaa ei ole tätä ennen todettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii tulevaisuudessa, että järjestöt pystyvät esittämään hakemustensa tueksi aiempaa tarkempia ja paremmin todennettavissa olevia faktoja omasta toiminnastaan.
Polven ja mahdollisesti myös lonkan nivelrikon aiheuttamat kivut voivat monilla lievittyä liikunnan avulla. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan parhaan avun saa todennäköisimmin yhdistämällä eri liikuntamuotoja monipuolisesti.
Kansallisen liikuntafoorumin konkreettinen anti suuntautuu tulevaan. Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo toi esiin liikuntaneuvoston ajatuksen uudesta liikuntapoliittisesta selonteosta.
– Liikunnan edistäminen ei läpäise kaikkia hallinnonaloja riittävästi. Valtiolla ei ole liikuntakulttuuriin todellista yhtenäistä, tiedostettua ja julkaistua ohjauspolitiikkaa. Suomeen tarvitaan uusi älykäs tapa toimia. Nyt vielä ratkaisemme horisontaalisia ongelmia vertikaalisella organisaatiolla, sanoi Kansallisessa liikuntafoorumissa alustanut valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Valtioneuvoston kansliasta.
Suoraan urheiluseuroille jaettava seuratuki nousee ensi vuonna viiteen miljoonaan euroon, kertoi Kansallisessa Liikuntafoorumissa puhunut kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Myös valtionavustusten käyttökriteereihin tulee muutoksia.
Sydänliiton ja Hengitysliiton mielestä uuden liikuntalain tulee taata liikuntaan liittyvä tasa-arvo niin, että jatkossakin monipuolisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävä liikuntakulttuuri ja sen kehittäminen on turvattu. Liitot lähettivät liikuntalain valmistelijoille yhteisen kannanoton.
RSS