Ajankohtaista

Ikäinstituutti järjestää aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä vuonna 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaareja kuudella paikkakunnalla. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan seminaariin.
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä Kouvolan kaupungin terveyden ja liikunnan edistämisen yksikön Laatuelämää liikunnasta -hankkeen, jyväskyläläisen Landis+Gyr Oy:n Manage Health Better -hankkeen sekä Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n Äijissä on energiaa -hankkeen.
Ruotsalaistutkimuksen mukaan nuoruudessa hankittu hyvä fyysinen kunto voi ehkäistä sydänkohtauksia ainakin seuraavat kolmekymmentä vuotta. Hyvä kunto pienentää varhaisten sydänkohtausten vaaraa myös ylipainoisilla, mutta ei poista kaikkia liikakiloihin liittyviä riskejä.
Ehdotus uudistetuksi liikuntalaiksi on valmistumassa helmikuun lopussa. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki haluaa pitää kansanterveys- ja vammaisjärjestöt mukana liikunnan toimijoina ja säilyttää niiden valtionapukelpoisuuden myös tulevissa lakipykälissä.
Käveleminen voi ehkäistä aivohalvauksia, mutta vain jos jaksaa kävellä useita tunteja päivittäin. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan vaikutuksia voi odottaa, jos kävelee yhteensä noin kolme tuntia päivässä, mutta vähempikin saattaa riittää.
SoveLin Kove-hanke eli Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi vuosina 2011–2013 onnistui päätavoitteessaan muodostaa valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto.
KKI-ohjelma järjestää yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa liikuntaneuvonnan koulutuskiertueen vuosina 2013–2013, jonka tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonnan asemaa osana perusterveydenhuollon terveysneuvonnan palveluketjua. Liikuntaneuvonta on tärkeä väline pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikunnan mahdollistamiseksi.
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma kokoaa ensi vuonna verkostoja kuudella paikkakunnalla järjestettävissä Liikkeellä voima vuosiin -seminaareissa. Tavoitteena on lisätä tiedonvälitystä, ylittää eri sektoreiden raja-aitoja ja yhdistää resursseja vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi.
SoveLin syyskokous valitsi erovuoroisten ja tehtäviä vaihtaneiden hallitusten jäsenten ja varajäsenten tilalle uusia edustajia. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Janne Haarala Hengitysliitosta, Sirpa Kälviäinen Lihastautiliitosta ja Virpi Lumimäki Aivoliitosta.
SoveLin 20-vuotisjuhlavuosi on lähestymässä loppuaan. Haluamme kiittää kaikkia teitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa ihanaa joulunaikaa!
RSS