Ajankohtaista

Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n tasa-arvovaliokunta on julistanut kilpailun ”TUL:n yhdenvertaisuusseura 2013”, jossa haetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan huomioineita seuroja.
Lähivuosina useat tutkimukset ovat osoittaneet istumisen ja fyysisesti passiivisen elämän lisäävän monien sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vaaraa. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yhteys ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.
Tänään alkaneella Luustoviikolla tuodaan esiin luustoterveyttä ja kannustetaan ihmisiä pitämään huolta 206 luustaan. Oikeanlainen liikunta on yksi tärkeä keino pitää luut vahvoina.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat myöntäneet kolme Liikkuva koulu -palkintoa esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä.
Suomalaiset istuvat liikaa jo päiväkodissa: lapset ovat varhaiskasvatuksessa paikallaan 60 prosenttia ajasta. Aikuisten tilanne on vielä huonompi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat tänään uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) linjaukset, joissa visioidaan toimenpiteitä liikkumisen lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.
SoveLi toimii Liiku terveemmäksi -verkoston vastuutahona vuonna 2013 teemalla Liiku terveemmäksi soveltaen. SoveLi palkitsee parhaita Liiku terveemmäksi soveltaen -toimijoita joulukuussa. Palkintoina on Polar sykemittareita, Hyvä Terveys -lehden vuosikertoja sekä risteilylahjakortti. Soveltava Liikunta SoveLi kiittää palkintojen lahjoittajia Polaria, Sanomaa ja Tallink Siljaa.
Lääkäreiden kannattaisi määrätä potilaille liikuntareseptejä nykyistä useammin, sillä moniin pitkäaikaissairauksiin liikunta saattaa tepsiä ainakin yhtä hyvin kuin lääkkeet. Tuore tutkimuskatsaus perustuu 340 000 potilaan terveystietoihin.
Siirtymällä terveelliseen ruokavalioon, vähentämällä stressiä ja liikkumalla enemmän ihminen voi mahdollisesti lisätä solujensa elinikää ja siten pienentää monien sairauksien vaaraa. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto on merkittävä, sillä vastaavaa ei ole tätä ennen todettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii tulevaisuudessa, että järjestöt pystyvät esittämään hakemustensa tueksi aiempaa tarkempia ja paremmin todennettavissa olevia faktoja omasta toiminnastaan.
Polven ja mahdollisesti myös lonkan nivelrikon aiheuttamat kivut voivat monilla lievittyä liikunnan avulla. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan parhaan avun saa todennäköisimmin yhdistämällä eri liikuntamuotoja monipuolisesti.
RSS