Ajankohtaista

Raskasta fyysistä työtä tekeville kehittyy eläkeikään mennessä erilaisia liikkumista vaikeuttavia vaivoja ja ongelmia selvästi todennäköisemmin kuin kevyttä työtä tekeville, tuore suomalaistutkimus vahvistaa. Vapaa-ajan liikunta sen sijaan ehkäisee liikkumisvaikeuksien kehittymistä.
Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi liikuntalaiksi on julkaistu 18.3.2014. Esitysluonnos on saatavissa myös opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt liikuntajärjestöiltä lausuntoja 13.5.2014 mennessä.
Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014: Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon valtion liikuntapolitiikassa.
Intensiiviset liikuntapyrähdykset ennen aterioita voivat parantaa sokeriaineenvaihduntaa ja siten mahdollisesti pienentää diabetesriskiä. Vaikutus jatkuu seuraavaan päivään saakka, Diabetologia-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.
Jo lähes 14 500 ihmistä vaatii oikeutta ulkoiluun ympärivuorokautisessa hoidossa oleville henkilöille.
Esitys uudeksi liikuntalaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, järjestöjä voidaan hyväksyä aiempaa joustavammin liikuntajärjestöksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on nostettu yhdeksi avustuskriteeriksi.
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjauksiin yhteensä 24 260 000 euroa. Suurimman avustuksen, 1 200 000 euroa, sai Raahen uimahallin laajamittainen peruskorjaus- ja laajennushanke.
Piiskaniskuvamma eli niskan retkahdusvamma ei välttämättä parane yhtään paremmin, vaikka potilas saisi pitkää fysioterapiaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan kroonista piiskaniskuvammaa potevan kivut lievittyvät yhtä hyvin pelkällä omatoimisella harjoittelulla ja neuvonnalla.
Soveltavan liikunnan seutufoorumi järjestetään Turussa tiistaina 27.5.2014 klo 8.45-15.30. Foorumissa tuodaan soveltavan liikunnan valtakunnallista asiantuntijuutta paikallistasolle, Turun seudulle. Seutufoorumissa on iltapäivällä neljä työpajaa, joista SoveLin työpajassa käsitellään soveltavan liikunnan toimenpideohjelman arvointityötä. Ilmoittaudu mukaan!
Mikä saa sinut, ystäväsi tai asiakkaasi liikkumaan? Kevään Soveli-lehdessä tuodaan esiin sekä liikkujien että vuorovaikutuksen asiantuntijoiden näkökulmia liikuntaan motivoitumisessa. Lehteä voi lukea maksutta verkossa.
RSS