Ajankohtaista

KKI-ohjelman selvityksen mukaan hyvä kestävyyskunto suojaa miehiä työuupumukselta ja auttaa työkyvyn säilyttämisessä. Huonokuntoisten työura on puolestaan uhattuna. Riski työuran katkeamiseen huonosta kunnosta johtuvan työkyvyn menettämisen vuoksi on nelinkertainen verrattuna hyväkuntoisiin. Rapakunto ennustaa usein myös ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.
Kohdun ja muiden lantionpohjan elinten laskeumat ovat yleinen vaiva etenkin iäkkäillä ja synnyttäneillä naisilla. Usein niitä hoidetaan jumppaamalla lantionpohjan lihaksia, mutta tutkimusnäyttö jumpan tehosta on ollut vähäistä. Tuoreen tutkimuksen perusteella lantionpohjan lihasten harjoittaminen on kuitenkin tehokas ja toimiva keino lievittää laskeumia.
Maakuntahallitus on nimennyt uuden Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston. Yksi uusista jäsenistä on SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.
Lonkkamurtuman saaneista vanhuksista monet vammautuvat pysyvästi eivätkä koskaan palaa entiselleen kuntoutuksesta huolimatta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tilanne voisi parantua huomattavasti, jos lonkkamurtumapotilaat saataisiin tekemään kevyitä kotiharjoituksia ohjatun kuntoutuksen päätyttyä.
Liikuntaan kannustaminen on ensiarvoisen tärkeää erityisesti mielenterveyskuntotutujien kokonaisvaltaisen terveyden edistämisessä. Mielenterveyden keskusliiton Mestaruusturnaus järjestetään ensi viikonloppuna 13. kertaa. Tampereella pidettävään turnaukseen on ilmoittautunut 400 pelaajaa ja yleisöksi odotetaan yli 500 katsojaa.
SoveLin hallitus hyväksyi 19.2.2014 Munuais- ja maksaliitto ry:n SoveLin 18. jäsenjärjestöksi. Munuais- ja maksaliitolla on 20 jäsenyhdistystä, ja niissä on noin 6 000 jäsentä. Liitto haluaa vahvistaa yhdistystensä liikuntatoimintaa SoveLin avulla.
SoveLi-infossa 1/2014 kerrotaan kootusti soveltavan liikunnan järjestöuutisista, avustuksista, koulutuksista, seminaareista ja uusista aineistoista. Käytä hyödyksesi!
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen 936 000 euroa 22 hankkeelle. SoveLin jäsenjärjestöistä viisi sai hankerahoitusta, yhteensä 156 000 euroa.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksia valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille niiden toiminnan tulosten perusteella.
Sotšin talviparalympialaisia vietetään 7.–16.3. Kisatunnelmiin ja paralympialajeihin voi virittäytyä osallistumalla Paralympiakomitean järjestämään Talviparalympiapäivään 19.2. Helsingissä.
RSS