Ajankohtaista

Sauvakävelyn edistämiseksi on perustettu uusi kansainvälinen yhdistys, International Council of Nordic Walking (ICNW).
Turun seudun seutufoorumista saadut hyvät kokemukset halutaan levittää jatkossa valtakunnallisesti eri puolille Suomea. Seutufoorumit palvelevat alueellisia ja paikallisia kehittäjiä, ja ne täydentävät valtakunnallisia Erityisiliikunnan päiviä. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä SoveLiin.
Kesäkuusta lokakuun loppuun toimivan työryhmän tehtävänä on myös etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen.
LIKES-tutkimuskeskuksen arviointiraportissa todetaan, että nykymuotoinen seuratuki ei yksin riitä paikallistason seuratoiminnan kehittämiseen. Vuodesta 2013 paikallisille seuroille kohdistetulla tuella on pyritty harrastajaryhmien lisäämiseen ja harrastuskustannuksien hillitsemiseen.
Raskasta fyysistä työtä tekeville kehittyy eläkeikään mennessä erilaisia liikkumista vaikeuttavia vaivoja ja ongelmia selvästi todennäköisemmin kuin kevyttä työtä tekeville, tuore suomalaistutkimus vahvistaa. Vapaa-ajan liikunta sen sijaan ehkäisee liikkumisvaikeuksien kehittymistä.
Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi liikuntalaiksi on julkaistu 18.3.2014. Esitysluonnos on saatavissa myös opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt liikuntajärjestöiltä lausuntoja 13.5.2014 mennessä.
Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014: Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon valtion liikuntapolitiikassa.
Intensiiviset liikuntapyrähdykset ennen aterioita voivat parantaa sokeriaineenvaihduntaa ja siten mahdollisesti pienentää diabetesriskiä. Vaikutus jatkuu seuraavaan päivään saakka, Diabetologia-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.
Jo lähes 14 500 ihmistä vaatii oikeutta ulkoiluun ympärivuorokautisessa hoidossa oleville henkilöille.
Esitys uudeksi liikuntalaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, järjestöjä voidaan hyväksyä aiempaa joustavammin liikuntajärjestöksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on nostettu yhdeksi avustuskriteeriksi.
RSS