Ajankohtaista

Valtakunnalliset Erityisliikunnan päivät järjestetään neljän vuoden välein. Päiville kokoontuu satoja alan ammattilaisia kunnista ja järjestöistä. Korkeatasoisen ohjelman päätteeksi kootaan suositukset soveltavan liikunnan kehittämiseksi seuraavalle nelivuotiskaudelle.
SoveLi-infossa 3/2014 kerrotaan syksyllä haettavista avustuksista, tulevista tapahtumista ja koulutuksista sekä uusista soveltavan ja terveyttä edistävän liikunnan aineistoista.
Levinnyttä syöpää sairastavien fyysinen toimintakyky näyttää säilyvän pidempään ja heidän elämänlaatunsa on parempi, jos he saavat tavanomaisen hoidon ohella ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa.
Liikunta parantaa diabetesta sairastavien glukoositasapainoa, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan kaikki liikunta ei ole yhtä tehokasta. Parhaan hyödyn saa intervalliharjoittelulla, jossa vuorotellaan nopeita pyrähdyksiä ja kevyttä kävelyä.
Kehitä, lisää ja uudista yhdistyksesi liikuntatoimintaa KKI-tuella, jonka tavoitteena on lisätä aikuisväestön liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa. Suunnittele säännöllisiä liikuntaryhmiä, jotka kohdistuvat terveytensä kannalta liian vähän liikkuville.
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää liikuntatoimelle 189 miljoonan euron määrärahaa, josta 149 miljoonaa katetaan veikkausvoittovaroista. Tavoitteena on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja sen avulla osallisuuden kasvattaminen sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen. Lisäksi tuetaan eettisesti vahvaa kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.
Raskausdiabetes lisää äidin riskiä sairastua aikuistyypin diabetekseen, mutta riskiä voi pienentää liikuntaa lisäämällä, tuore tutkimus osoittaa.
Säännöllinen jumppa auttaa vanhuksia säilyttämään liikuntakykynsä ja elämään itsenäistä elämää pitempään, tuore tutkimus osoittaa.
Terveellisten elintapojen hyödyt tunnetaan hyvin, mutta huonojenkaan elintapojen vaikutukset eivät ole peruuttamattomia, jos tapojaan viilaa parempaan suuntaan. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan suotuisat muutokset elintavoissa voivat pienentää sydänriskejä jo alle viisikymppisenä.
Fyysisestä passiivisuudesta kertova runsas television katselu saattaa altistaa ennenaikaiselle kuolemalle, käy ilmi Journal of the American Heart Association -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.
RSS