Ajankohtaista

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.
Palkitut terveysjärjestöt ovat edistäneet terveysliikuntaa niin valtakunnallisesti järjestön tasolla, paikallisesti yhdistysten tasolla kuin yksittäisen kansalaisenkin kohdalla.
Liikunta voi tuoreen tutkimuksen mukaan vähentää alakuloa ja lievittää masennusoireita. Masennus puolestaan vähentää liikkumishaluja etenkin nuorilla aikuisilla.
Iän myötä ihmisen keho heikkenee ja liikkuminen vaikeutuu, mutta muutos on todennäköisesti vähäisempi henkilöillä, jotka noudattavat terveellisiä elintapoja jo keski-iässä. Tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeintä on pysyä liikkeellä ja syödä terveellisesti.
Eduskunnan täysistunnossa tiistaina 21. lokakuuta käydään lähetekeskusteluja hallituksen esityksistä.
Liikunnan lisäämisen rinnalla puhutaan erikseen liikkumattomuuden ja passiivisen ajan vähentämisestä. Lisää liikettä olisi saatava. Ei vain hikiliikuntaa, vaan myös päivittäistä liikkumista istumista tauottamaan.
Kaatumiset ja luunmurtumat ovat yksi yleisimmistä vanhusten terveysriskeistä, mutta niiden todennäköisyyttä voi pienentää huolehtimalla fyysisestä kunnosta ja tasapainosta. Tuoreen australialaistutkimuksen perusteella muun muassa uinti on tähän hyvä keino.
Tapahtumia, koulutusta, kampanjoita ja paljon muuta.
Hallitus on antanut esityksen uudeksi liikuntalaiksi, joka korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, ml. seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Jokaisen järjestön - kuten myös SoveLin - tärkein tehtävä on kuunnella, kunnioittaa ja arvostaa jäsenistönsä tarpeita ja toiveita, edistää yhdessä tekemistä ja toimia innovatiivisesti ja aktiivisesti yhteisen tahtotilan suunnassa.
RSS