Ajankohtaista

"Joulupukki ei tuonut minulle luettavaa. Lukuvimmassani innostuin tutustumaan lääkärivaimoni keräämiin erilaisiin artikkeleihin liikunnan vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Tieteellisten julkaisujen sanoma on selvä: Liikunta on superlääke, jota määrätään aivan liian vähän."
Tule mukaan liikkumaan – soveltaen tai ilman! Kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntaryhmissä ja -tapahtumissa on vertaisvoimaa.
Tutustu Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallituksen kokoonpanoon vuonna 2015.
Nimenvaihdos on voimassa 1.1.2015 alkaen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore selvitys on kartoittanut suomalaisten liikuntajärjestöjen yhteistyötä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden kanssa ja koonnut suositukset, joiden avulla liikunnan ja urheilun rahoitus voidaan turvata kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa.
Vapaaehtoisten tarve järjestöissä on kahtena viime vuonna kasvanut ja kasvaa myös lähitulevaisuudessa, arvioivat liikunta-, nuoriso- ja sote-alan järjestöt tuoreessa selvityksessä. Sen sijaan resurssit organisoida vapaaehtoistoimintaa ovat kasvaneet vain harvoilla. Toiminnan resursseja syö myös työläs byrokratia.
Liikkeelle! (17.12.2014)
Tutustu SoveLin vuoden 2015 tapahtumakalenteriin.
Parinkymmenen minuutin päivittäinen kävely- tai pyöräilylenkki säästää tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan naista sydämen vajaatoiminnalta. Aikaisemmin on tiedetty, että liikunta vähentää sydän- ja verisuonitaudin ja aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa.
Päivi Aalto-Nevalainen: "Liikunnan asema osana kuntien strategiatyötä vahvistunut".
RSS